De fælles elevrødder samlet

Forenede Elevrødder Dragør Kommune samlet på rådhuset

Forenede elevrødder

Det fælles elevråd blev stiftet i 2016, hvor eleverne valgte at kalde det nye fælles elevråd for Forenede Elevrødder Dragør Kommune, forkortet FEDK.

Borgmester bød velkommen

Dagen blev afholdt på rådhuset i Dragør i kommunalbestyrelsens mødesal, hvor borgmester Eik Dahl Bidstrup bød velkommen til eleverne. Dagen igennem var der god stemning blandt eleverne i salen, som var entusiastiske og kom med mange gode input til FEDK og deres arbejde fremadrettet. FEDK har en særlig rolle, da de er høringspart i Dragør Kommune.

De valgte

På dagen skulle elevrødderne også vælge en formand og en næstformand for de fælles elevrødder. Valget faldt på Maria Sif Ruggaard som formand og Lasse Løvenskjold Antonsen som næstformand, begge fra Dragør skole.

For at styrke elevdemokratiet

Dragør Kommune vedtog i december 2015 at indgå i et partnerskab med organisationen Danske Skoleelever om at blive elevvenlig kommune. Et sådant partnerskab er for de kommuner, der ønsker at styrke og optimere elevdemokratiet og arbejde for, at elevers stemmer i højere grad bliver hørt. Derudover er formålet at skabe engagerede og entusiastiske elever, som med tiden kan blive aktive og engagerede samfundsborgere.

Om Danske Skoleelever

Danske Skoleelever, DSE, ledes af en bestyrelse bestående af grundskoleelever. De fungerer herved som elevernes talerør til omverdenen. Derudover har organisationen et sekretariat bestående af professionelt ansatte medarbejdere og 15 sekretariatsfrivillige – unge mennesker, der har valgt at tage et år ud af kalenderen for at arbejde fuldtid for organisationen. Sekretariatet hjælper bestyrelsen med det daglige arbejde.

Seneste artikler

 

Fik du læst?