Sidste chance for at stemme til Ældrerådet

Hvem er stemmeberettiget?

Alle borgere med fast bopæl i Dragør, der er fyldt 60 år senest den 9. oktober 2017, er stemmeberettigede.

Foregår som brevvalg

Valget foregår som brevvalg. Stemmesedler og svarkuverter er udsendt automatisk til de stemmeberettigede borgere i kommunen.

Opfordring til at stemme

Borgmester Eik Dahl Bidstrup opfordrer, på vegne af kommunalbestyrelsen, alle stemmeberettigede borgere til at stemme.

”Vi er heldige og stolte af, at vi har mange engagerede ældre i Dragør, som er involverede i et væld af aktiviteter. Nogle har nu valgt at stille op til Ældrerådet. Derfor opfordrer jeg, på vegne af kommunalbestyrelsen, alle kommunens stemmeberettigede – det vil sige borgere over 60 år – til at bakke om kandidaterne og gøre deres stemme gældende ved valget til Ældrerådet ”, siger borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Om Ældrerådet

Kommunalbestyrelsen har både pligt til og et ønske om at høre Ældrerådets mening på ældreområdet. Ældrerådet er ”de ældres stemme” i de politiske beslutninger, der har betydning for de ældre.

De opstillede kandidater er:

  • Knud Ulf Berggreen
  • Leif Ingersholm
  • Nadia Langhoff
  • Nils Riiber Høj
  • Ole Morten Landsmann
  • Renee Schwaner
  • Svend-Aage Jespersen

Læs mere om de enkelte kandidater på kommunens hjemmeside: www.dragoer.dk/126054 eller på din stemmeseddel.

Af de 7 opstillede kandidater, vil de 5 med flest stemmer blive det nye Ældreråd, mens de øvrige 2 vil blive suppleanter. De valgte til Ældrerådet vil sidde fra 1. november 2017 til 31. december 2021.

Praktisk information

Stemmesedler er udsendt med posten i uge 37 og skal være Dragør Kommune i hænde senest mandag den 9. oktober 2017 for at indgå i stemmeoptællingen.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?