Rådgivende Organ og ny ramme for dialog giver reel indflydelse

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i Dragør Kommune har vedtaget en såkaldt ’Dragørmodel’. Den skal sammen med et Rådgivende Organ, der har alle skolevæsenets parter repræsenteret, sikre en åben og fremtidssikret dialog på skoleområdet i Dragør.

Formand for skolebestyrelsen på Store Magleby Skole René Bomholt udtaler i denne forbindelse.

“Jeg tror, at vi, med denne model og det Rådgivende Organ, nu kommer den gode dialog et skridt nærmere, og jeg glæder mig til, at vi får den nye model prøvet af. Bare det, at vi har talt om og udviklet rammerne i modellen, har i mine øjne, gjort både skolebestyrelserne og politikerne klogere på de mangler, der er i den proces, vi har brugt indtil nu. Fra bestyrelsernes side har der været et stort ønske om at have reel indflydelse på de politiske beslutninger og ikke bare skrive høringssvar, når det alligevel er for sent. Samtidig har vi ikke fået nogen tilbagemelding på de indspark, vi er kommet med. Derfor ser jeg frem til både den tidligere og hyppigere involvering, som modellen lægger op til og til den feedback, der også er bygget ind”, siger René Bomholt.

Formand for BFKU Kenneth Gøtterup er rigtig glad for skolebestyrelsernes initiativ og bidrag i arbejdet.

”Jeg har i dialogen omkring denne model set en stor velvilje til, at vi sammen kan skabe rammen for inddragelse og indflydelse i Dragør Kommunes skolevæsen. Det handler om, at vi, som politikere i fremtiden, skal træffe vores beslutninger efter en tidlig, åben og inddragende dialog – især i forhold til de større og komplekse sager på skoleområdet. Jeg ser derfor også frem til arbejdet i det Rådgivende Organ, hvor alle skolevæsenets parter vil være repræsenteret og vil spille en vigtig rolle. Jeg er meget optimistisk i forhold til at arbejde med en mere visionær tilgang til dialogen på skoleområdet fremover”, siger Kenneth Gøtterup.

Fakta om Dragør Modellen

Dragør Modellen har været på vej i noget tid og er blevet drøftet af skolevæsenets parter i efteråret. Det foreslås, at det Rådgivende Organ bliver nedsat, umiddelbart efter den nye kommunalbestyrelse er konstitueret i januar 2018. Det Rådgivende Organ vil mødes kontinuerligt og mindst en gang i kvartalet.

Der er mulighed for at invitere gæster til det Rådgivende Organs møder. Det kan være fra foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante aktører fra lokal samfundet. Der skal være enighed i det Rådgivende Organ om invitation af gæster.

Sammensætning af det Rådgivende Organ

Udvalgsformand for BFKU samt et medlem fra BFKU
De tre skolers bestyrelsesformænd og næstformænd
Elevrådsformand (FEDK)
En tillidsrepræsentant fra hver skole
Skolelederne fra de tre skoler
Skolechef
Direktør

 

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?