Blegene på Sydstranden

Tilsyneladende var ”blegning” en langsommelig proces. Håndværk, der bl.a. blev udført i Dragør. Lærredstof, der var blevet kogt og behandlet med soda, blev lagt ud og fastgjort med træpinde på engene syd for Dragør.

Udsnit af luftfoto fra 1929. Blegene syd for Dragør By. Man ser også de nyanlagte tennis- og fodboldbaner på Engvej. Ligeledes ses det udbyggede sommerhusområde fra 1919 ved Sydstrandsvej. Dragør Søbad lå indtil 1933 for Rønne Allé. (Det Kgl. Bibliotek).

Processen med kogning og blegning blev foretaget flere gange inden stoffet var klar til salg i København. Stormagasiner kunne også sende indleveret stof til Dragør til ”blegning”.

Enkelte græsarealer nord for Kirkevej ved Dragør Station blev også kortvarigt brugt til ”blegning”.

I slutningen af trediverne var det helt slut med blegning i Dragør.

Da Arne Jacobsens store funkisbyggeri blev opført i 1933 syd for Dragør by, var det på nogle af de tidligere blegearealer.

Sydstranden ca. 1937 med Arne Jacobsens store ”Badeetablissement”, der blev nedrevet i årene 1942-1968. En del fundament til Søndre Strandvej ”Højvejen” er fra det nedrevne funkisbyggeri. I dag ligger Søndre Strandvej hen over den tidligere fløj til herreomklædning Yderst til venstre på Store Maglebys marker ses ”Jægervejens Fritidshjem” på nuværende Jægervej 30. Dengang ”Ane Svendsens nyopførte lade”. (Det Kgl. Bibliotek).

BLEGERNE KLAGER

Da man påbegyndte byggeriet, klagede blegerne over, at man byggede Badeetablissementet på det strandareal, som de havde brugt i mange år til blegning.

Turistforeningens formand Axel Hermann spurgte så blegerne, hvor meget de havde opgivet til skattevæsenet som indtægt.

“100 kr. svarede de”. “OK så bliver erstatningen det beløb”, svarede Axel Hermann. Blegerne klagede ikke mere.

5. juni 2010. Aut. Turistfører Hanne Stockbridge fortæller på en af sine mange byvandringer om ”Blegerne”, der primært boede i byens sydlige del. Der fortælles om Bymandsgade 12 på hjørnet af Blegerstræde. Her fra blev det bl.a. leveret lærred til Magasin du Nord.
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?