Prins Knuds Dæmning

Da Dragør Fort blev anlagt i perioden 1910-1914 foregik transport af materialer i første omgang med skibe og senere via nogle primitive træbroer.

På den største af træbroerne var der lagt tipvognsspor og under broen var der monteret en ferskvansledning.

Mandskabet gik via en meget smal træbro, der lå ved Batterivej. Denne bro, kaldet ”Kongens Bro” blev i 1917 erstattet af en bredere og stærkere bro. Omkring 1950 blev træbroen forstærket, så man køre med mindre motorkøretøjer på broen.

Dæmningen anlægges

Dragør Fort er et kystanlæg og i modsætning til Kongelundsfortet, der ligger på land, lå Dragør Fort oprindelig som en ø flere hundrede meter ude i Øresund.

I 1951-52 blev Dragør stærkt opgraderet i forbindelse med Danmarks medlemskab af Nato. Der kom nyt radarudstyr og man fik nye kanoner. Der blev støbt 500 m2 nyt bunkeranlæg, hvor fire af de helt oprindelige største kanoner havde stået.

Mange var af den opfattelse, at dæmningen var anlagt i forbindelse med den store modernisering. Måske delvis rigtig.

Den flotte nye dæmning med nyt skilt. Stenene på dæmningen er malet hvide. (Privat foto).

Hvorfor blev det så bygget en dæmning? Jo i 1949 anlagde Dragør og Store Magleby Kommuner i fællesskab et rensningsanlæg på Nordre Dragørvej og det var meningen, at alle skulle tilsluttes dette anlæg.

Der skulle lægges kloakrør i vandet mellem fortet og Drogdensvej, men Søværnets Bygningsvæsen valgte at anlægge en dæmning og indbygge kloakledningen i denne. Samtidig var det nemmere at transportere det nye moderne grej til fortet.

Indvielsen

Hvad var mere naturligt end, at indbyde fortets tidligere chef Prins Knud til at foretage den officielle indvielse af den nye dæmning? På hustruens Kronprinsesse Caroline-Mathildes 41 års fødselsdag mandag den 27. april 1953 kom Kronprinsparret kørende ad dæmningen.

27. april 1953. Til venstre ser man den gl. træbro ”Kongens Bro”. Søværnets Bygningsvæsen har forpligtet sig til at opfylde på hver side af dæmningen. Kronprinsens vogn holder ved officersmessen ud for den del af bygningen, hvor han som chef havde sine tre lokaler. (Kgl. Bibliotek).

Prins Knud, der altid hyggede sig med, at gøre ting lidt anerledes end andre, ville ikke bare klippe et bånd over med en saks. Han havde valgt, at lade antennen på sin store Ford Mercury klare den lille opgave, når han kørte ind på pladsen.

Berlingske Tidende omtaler dagen efter på forsiden det øjeblik, hvor Prins Knud sprænger ”indvielsessnoren” med ”Krone 27”.

I det splitsekund, hvor den udspændte snor klippes af bilantennen. (Privat foto).

I dagens anledning havde mandskabet opstillet et flot skilt ved Badehotellet, der bekendtgjorde, at dette var ”Prins Knuds Dæmning”. Først mange år senere bliver vejnavnet officielt.

27. april 1953. Parade på forpladsen for Kronprins Knud. (Privat foto).

27. april 1953. Man hygger sig i Østre Spisetue. I baggrunden ses bl.a. indgang til maskinrummet. (Privat foto).

Man hyggede sig i messerne og i dagens anledning blev der serveret ”HOF” til mandskabet.

PRÆMIE. Hvilken titel inden for Søværnet havde Kronprins Knud, da han besøgte Dragør den 27. april 1953? Det første rigtige svar sendt til redaktionen@dragoernyheder.dk præmieres med bogen ”Amager i Krig og Fred.
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

Rekordløb i sidevind og høj sol

Flere professionelle ryttere fra norske Uno-X besøgte i weekenden Amager. Den tidligere verdensmester Amalie Dideriksen kom direkte fra Belgien med friske topresultater, og løbet blev det hurtigste siden klubbens grundlæggelse

Læs mere »