Velkomstcenter/Kulturhus på Dragør Havn er i støbeskeen nu!

Liste T’s forslag på seneste BEPU-møde blev stemt igennem, og snart bliver interesserede foreninger m.m. indkaldt, så de kan komme med deres ønsker.

Efter planen skal Dragør Bådeværft flytte ud i nye lokaler ved den gamle færgehavn. Det frigiver en af Dragørs allermest attraktive grunde, og den bør bruges til noget, som kan komme alle Dragørs borgere og gæster til gavn.

Flertal for indledende sonderinger
På seneste møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) blev Liste T’s forslag om indledende sonderinger blandt mulige interessenter stemt flot igennem med stemmer fra T, C og DF. I Liste T har vi for et par år siden haft en arbejdsgruppe, som har arbejdet med dette, og under valgkampen viste det sig, at lignende tanker rørte sig i andre partier. Specielt C havde forholdt sig aktivt til et kulturhus, og på tirsdagens udvalgsmøde var C da også aktivet med til at fremme forslaget.

Mange interessenter kan være med
Forslaget skal lige en tur forbi Økonomiudvalget, før det kan endeligt vedtages. Når dette er sket, vil vi kunne indlede en spændende proces, hvor vi skal have inddraget alle de aktører, der på den ene eller anden måde kan have interesse i ideen – aktive omkring museerne og lokalarkivet, turismen, havnekontoret, Naturpark Amager og ikke mindst UNESCO-arbejdet –men også f.eks. de aktive omkring biografen. De vil blive indbudt til at komme med deres ønsker.

Et attraktivt mødested på havnen
F.eks. har Museet brug for et sted, hvor de kan sælge billetter til museerne fra og i kortere perioder kan holde særudstillinger, Turistrådet vil kunne blive repræsenteres med deres services hele året, havnekontoret vil få en placering, som er venlig overfor de besøgende, nysgerrige vil kunne blive informeret om Naturpark Amager og Dragørs UNESCO-ambitioner osv.

Frivilligheden vil få bedre kår
De mange frivillige omkring museerne, turistrådet og biografen – og det er rigtig mange – vil kunne indgå i nye alliancer i forhold til en fælles målsætning om at fortælle alle de store fortællinger fra den lille kommune. Og så skal der inviteres bredt for at ryste træet for mulige foreninger eller institutioner, som kan have en interesse i at være med. Dette er en del af forslaget.

En vigtig proces
Bådeværftsgrunden står ikke tom endnu. Men det kommer den efter planen til i løbet af 2019. Når Liste T på sidste BEPU-møde foreslog at sætte processen i gang allerede nu, er det fordi denne afsøgning af området vil komme til at tage tid i form af positiv procestid. De interesserede skal arbejde med tanken i deres baglande, og de skal fremlægge deres forslag og lytte til hinanden, så vi får en optimal løsning. Der vil helt sikkert vise sig betydelige synergier, når de interesserede sætter sig sammen. Processen skal munde ud i et idékatalog, som vi kan bruge som oplæg til f.eks. en arkitektkonkurrence, for med denne placering er kun det bedste godt nok.

Finansieringen skal på plads

Men hvor skal pengene komme fra? Og må kommunen overhovedet påtage sig sådan en opgave? Der er mange sten i skoen for at nå i mål, men det er lykkedes for andre kommuner, så hvis viljen og enigheden er til stede, skal vi nok komme videre. Både beliggenheden og indholdet af huset gør, at en fondsfinansiering ligger lige for.

Ebbe Kyrø
Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse
By-, Erhvervs- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Desuden medlem af Det Rådgivende Havneråd

 

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?