Der var engang en havn

Der var engang en havn og for enden af den havn lå der en færge…

Omskrevet til nutid kunne det være – Der var engang en havn og for enden af den havn lå der ingenting…

Vi har været en tur på havnen

Og kan konstatere, at det ikke ligefrem summer af aktivitet. Det nyeste tiltag er, at Café Espersens byggefelt er blevet indhegnet, som det ses på billedet.

Café Espersen

Vi mødte Brian Espersen, indehaver af Café Espersen som er ærgerlig over at byggeprocessen er forsinket. ”Der har været krav om ændringer til tegningerne, men de er nu indsendt til Kommunen og afventer godkendelse. Det er en dyr proces med byggeri og enhver forsinkelse påfører yderligere omkostninger så jeg håber virkelig at Kommunen snart godkender byggeriet” siger Brian Espersen

Til spørgsmålet om indhegningen tilføjer Brian Espersen, at det alene er et forsikringskrav i forhold til eventuelle byggematerialer der leveres til pladsen. Uaflåst dækker hans forsikring ikke eventuelt tyveri fra pladsen.

De nye tegninger er tilgængelige på Dragør Kommunes hjemmeside og vi kan her løfte sløret for hvordan byggeriet ser ud efter de seneste tegninger.

Se tegninger til Cafe Espersen ny restaurationsbygning (PDF)

Dragør Baadeværft

Dragør Baadeværft har ligeledes indsendt tegninger men om de på samme vis afventer endelig godkendelse, er redaktionen uvist på nuværende tidspunkt.

Se tegninger til Dragør bådeværft/bådhaller

Om byggeriet i sin helhed opfylder kravene i lokalplanen og om det er i arkitektonisk linje med udviklingsprojektet for havnen og lokalplanens retningslinjer for bebyggelsens karakter og fremtræden det må forvaltningen kunne svare på.

Lad os håbe der kommer en hurtig afklaring så det spændende havneprojekt kan gennemføres, uden yderligere forsinkelser.

Begge projekter på det vestlige byggefelt, står alt andet lige i vejen for, en gennemførelse af de øvrige projekter på havnen, herunder den nye skurby, Velkomstcenter/Kulturhus og endelig gennemførelse af resten af det vestlige byggefelt.

 

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?