Fair udligning?

Vi har modtaget
Af Borgmester Eik Dahl Bidstrup

En af de ting som fascinerer mig mest som borgmester i Dragør, er den store frivillighed og generøsitet der er blandt vores borgere. Vi vil gerne hjælpe andre, være gavmilde og storsindede. Men det skal ske sideløbende med en oplevelse af retfærdighed og taknemmelighed for at man ikke siger fra.

Jeg kan huske engang i mit barndomshjem, hvor nogle inviterede familiemedlemmer,  uanmeldt tog en gæst med til vores hjem juleaften. Jeg kommer fra et hjem hvor gæstfrihed altid var en dyd. Utallige gange har mine forældre stillet op til frivillighed og der var altid gæster i vores hjem, ofte mennesker der ikke havde så meget at gøre med, som vi havde. Men denne gæst gjorde sig bemærket ved åbenlyst og højlydt ved julebordet at brokke sig over kvaliteten af den velforberedte julemad i en sådan grad, at oplevelsen ved at være gæstfri, ja selve aftenen ligeledes blev ødelagt! En tilsvarende oplevelse er det, når man oplever kommunerne udenfor hovedstaden i denne tid kræve flere og flere udligningskroner fra kommuner i Hovedstaden, herunder Dragør kommune.

I alt vil der i 2018 via udligningsordningen blive overført 13.300.000.000 kr. fra hovedstadskommunerne til resten af landet. Heraf udgør Dragør Kommunes andel 234.000.000 kr. Som borger i Dragør kommune skal du i gennemsnit personligt betale 21.068 kr. i udligning for at andre kommuner kan holde en høj kommunal service og ja… svømmehaller!

Betyder det så at jeg ønsker at afskaffe udligningsordningerne? Nej absolut ikke! Da man i 1969 besluttede at indføre kommunal udligning, så var det for at landets kommuner kunne opretholde nogenlunde samme velfærdstilbud. Og selvfølgelig er der kommuner som står med så store velfærdsudfordringer, at udligning er nødvendig. Jeg har fuld forståelse for at der er kommuner som f.eks. Lolland med en markant overvægt af ældre, misbrugere og førtidspensionister, har brug for hjælp til at opretholde et ordentligt kommunalt servicetilbud, fordi beskatningsgrundlaget er begrænset. Men eksemplet med den utilfredse u-inviterede julegæst bliver aktuelt når man hører kommuner kræve flere og flere penge af Dragørs borgere. Vel at mærke kommuner som i deres årlige budgetter sætter store summer af til områder der ikke har med den basale velfærd at gøre, som udligningen var tiltænkt. Vi har nået smertegrænsen for hvad vi med rimelighed kan forsvare at betale. Nu er det nok!

Hvis vi skal tage blot et enkelt eksempel, så har Danmarks kommuner planlagt at bygge kommunale kulturinstitutioner for i alt 9.400.000.000 kr. i 2018. Og det er vel at mærke ikke skoler og plejehjem vi taler om her, men bl.a. teatre og Ishockey stadioner. Noget vi i Dragør først prioriterer når vi har egne opsparede midler i kassen.

Samtidigt oplever man flere af de toneangivende borgmestre i de jyske kommuner kræver flere og flere penge af Dragør og de få andre kommuner der bidrager til udligningsordningen. Herunder desværre også borgmestre fra mit eget parti Venstre. At borgerlige kollegaer kræver dette er i mine øjne uforståeligt. I Venstre er vi opdraget med grundideologien, at alle har ansvar for eget liv – men at vi samtidigt har et ansvar for dem der ikke selv kan. Så i mine øjne må man få styr på eget liv, dvs. egne budgetter og indtægter/udgifter før man med rette kan kræve (eller spørge pænt om) mere af andre.

 

Nogle vil sikkert tænke at, hvad skal Dragør så bruge vores penge til, hvis vi ikke blev afkrævet en større og større del af vores årlige indtægter til den kommunale udligning. Med det statslige service- og anlægsloft er det da også en udfordring at kunne opretholde et godt serviceniveau i kommunen. Men det bliver endnu vanskeligere, hvis vi år for år skal betale mere for at øge andre kommuners serviceniveau. Vi har en god økonomi i Dragør Kommune, som er skabt ved et hårdt og konsekvent arbejde i kommunalbestyrelsen over en årrække. Den gode økonomi ønsker vi at bruge lokalt på at nedbringe kommunens gæld ikke til at øge kassebeholdning i andre kommuner i stedet. Det er sund fornuft og god styring af kommunens økonomi. Når vi afvikler på vores lokale langfristede gæld sparer vi renteudgifter, konsoliderer kommunekassen og derved sikrer en fortsat overlevelse af Dragør kommune.
Og så ville jeg personligt og med en god smag i munden plædere for, at de kommuner som virkelig har udfordringer kunne få et højere udligningsbidrag for at løse de ekstraordinære sociale byrder de har, mens de kommuner som blot råber højt for at få et endnu større bidrag til et i forvejen højt serviceniveau, burde tage større ansvar for driften i egen kommune frem for blot at kræve mere fra andre kommuner.

Eik Dahl Bidstrup
Borgmester i Dragør (V)

 

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?