Vi har modtaget:

Medborgerhus på havnen – indlæg fra TænkeTanken

Vi har modtaget:

Medborgerhus på havnen
Samtlige partier er nu tilsyneladende enige om, at der er behov for et medborgerhus, og at det skal etableres på den gamle værftsgrund. Hvordan man er kommet frem til dette, er svært at sige. Os bekendt har ingen borger efterspurgt et sådan.

Det gamle Baadeværft

Forurening og finansiering
Det hører til sjældenhederne at politikerne er enige, så man kunne jo få den mistanke, at når først ét parti stiller et medborgerhus i udsigt, så beslutter de andre partier sig hurtigt til at gå med, så de ikke sakker bagud i overbudspolitikken til borgerne. Alle vel vidende, at det formentlig aldrig bliver til noget. Man har eksempelvis ikke engang gjort sig den ulejlighed at anvise, hvor finansieringen skulle komme fra, eller hvad det skal bruges til. Et medborgerhus etableret på den gamle værftsgrund, vil koste mellem 8-10 millioner inklusiv oprydning af den forurening, som vi må forvente er tilstede. Det er uvist for os, om politikerne har tænkt sig borgerne skal betale for denne oprensning? Normalt, er det jo skadesforvolder og hermed lejeren eller dennes forsikring, som har ansvaret for at aflevere det lejede i samme stand.

Tænketankens forslag til havnekontor
Derudover skal man finde midler til drift af huset fremadrettet i størrelsesordenen 1 million om året. Det er svært at se, hvor de penge, skulle komme fra. Man har afsat 10 millioner til genopretning af havnen over den næste årrække, men disse penge har for længst fået ben at gå på til mere relevante udgifter. Den eneste konkrete anvendelsesmulighed man peger på i det nye borgerhus, er, at havnefoden kan få til huse her. Men det synes vi, er en rigtig dårlig ide. En havnefoged skal kunne overskue sin havn og naturligvis ligge helt fremskudt på havnen, specielt når man tænker på at han skal overvåge to store havne. Det foreslåede svarer til at Københavns Lufthavns kontroltårn blev placeret i Næstved. For øvrigt har vi nu fået en havnefoged, som er meget pro-aktiv og fremtidsorienteret, så tag nu ham med på råd, og samtidig overvej Tænketankens forslag til havnekontor.

TænkeTankens forslag til nyt havnekontor

Medborgerhus i det gamle masteskur
Hvis politikerne mener, at vi borgere har brug for at medborgerhus, så er jeg sikker på, at de kan lave en aftale med museet, som jo fik råderetten over det gamle masteskur for nogle år siden. Dette ligger mindre end 25 meter fra værftsgrunden og bliver brugt meget sjældent, så det ville være en naturlig løsning. Så kære politikere, havnen har brug for indtægter, ikke udgifter. Så vi vil foreslå, at I koncentrerer jer om at indfri de løfter, I gav for 15 år siden vedrørende renovering af havnen. I stedet for at bruge tid på nye luftkasteller, der efter vores mening er uigennemtænkte og urealistiske.

Hvis vi ser på helheden af havnen, må vi jo konstatere at Tænketankens projekt, tilsyneladende kun til fulde bliver bakket op af socialdemokraterne, og det er jo fair nok, det var jo også Allan Holst som var initiativtager til Tænketanken. For os er det uklart, hvad de andre partier mener, men hvis de ikke kan lide Tænketankens projekt så ville det jo være rart, hvis de fremlagde en tilsvarende gennemarbejdet helhedsplan for havnen.

Tænketankens projekt blev afleveret for 10 år siden, så man skulle jo mene, at der har været tid nok til at komme med alternative løsninger. Den nuværende lokalplan for området må jo være mangelfuld, siden der kan opstå tvivl om byggestil på dette område, her tænker vi på Café Espersen og bådværftet.

Dragør´sk byggestil
Vi i Tænketanken har stor sympati for Cafe Espersen og Baadeværftet og mener bestemt, at de bidrager til det miljø, vi alle gerne ser. Så vi forstår deres frustration, når vi andre kritiserer deres byggeri. Vi i Tænketanken mener, at der skal så lidt til for at ændre deres fremsendte forslag så alle bliver tilfredse. Ole Storgaard har med al tydelighed vist, at der kan laves nogle småændringer, som gør byggeriet mere Dragør´ sk, og samtidig kan bygherrerne bibeholde den udnyttelsesgrad, som de har behov for. Jeg vil derfor gerne opfordre de ansvarlige politikere for havnen til hurtigt at få sat sig sammen med de forskellige interessegrupper og få løst problemerne, så bygherrerne kan komme videre med deres projekt.

Med venlig hilsen
TænkeTanken
Søren Hvalsø

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?