Historien om Dragør Strandhotel – Del 1

af Dines Bogø

Gamle Kro
Den nuværende hotelbygning på Strandlinien 9 er opført i 1845 for gæstgiver Lars Møller-Madsen. Dengang hed gæstgiveriet “Gamle Kro”. Før ombygningen bestod Gamle Kro af otte mindre bygninger med beværtningsstue, brændevinskamre, sengekamre, bryghus, krostue, stald, vaskekælder, ølkælder m.v.

Fra 1907 anvendte man navnet “Dragør Strandhotel”. Senere hotelejere har periodevis dog sideløbende også anvendt navnene “Hotel Dragør” og “Dragör-Hotel”.

1907 var et begivenhedsrigt år for Dragør. Det år blev Amagerbanen indviet med endestation i Dragør og samme år blev Dragør Badehotel opført.

Før 1845
Gennem århundreder har der været kro på havnen. I en bevilling fra 1664 anføres det, at der gives tilladelse til at holde værtshus og betjene rejsende såvel som hotelgæster med spise- og drikkevarer til en rimelig betaling. Dog må værthusholdet ikke misbruges til fuldskab og tidsspilde.

Dragør Gamle Kro. Postkort udgivet af Alex Vincents Kunstforlag ca. 1906 umiddelbart før en større ombygning af 1. sal og udvidelse med terrasse.

Amagers historiker Chr. Nicolaisen skrev i 1926, at man kan følge kroen og ejerforholdene tilbage til Middelalderen. I en senere omtale står der, at der har været beværtningssted ved havnen i mere end 700 år helt tilbage til tiden med de store sildemarkeder.

Ombygninger
I 1906 blev hovedbygningen ombygget med kviste på 1. sal og der var nyindrettet 13 værelser, og den permanente veranda var blevet opført ud mod havnen. I 1928 blev den faste veranda forlænget i hele hotellets længde.

Det ombyggede Strandhotel 1907. Yderst til højre ses automobilgaragen, der i 1909 blev afløst af Dragør Biograf-Theater. Ved siden af garagen ligger indgangen til hotellets have.

Først fra 1961 er sommerverandaen kommet til.

De skiftende hotelejere anvendte ofte flere af hotelværelserne på 1. sal som privatbolig. I 1977 blev værelserne erstattet af en lejlighed og et større selskabslokale.

Dragør Theater og Varieté
I 1909 byggede restauratør Carl Rasmussen en teatersal ud mod Toldergade.

Hoteldirektøren engagerede professionelle skuespillerselskaber, der opførte helaftensstykker.

Carl Rasmussen havde indrettet teatersalen med løse stole, fordi han også ville bruge salen som dansesalon.

1935. Dragør Boldklub afholder fest i den store sal.

Birkedommeren gav tilladelse til, at der kunne afholdes offentligt bal hver søndag eftermiddag i sommertiden. Samtidig havde han fået tilladelse til at holde hotellet åbent til sidste togs afgang mod København. Ikke nok med det. Han havde også fået lov til at lade et orkester musicere på verandaen.

De offentlige baller gav dog anledning til en del klager. De unge mennesker, der livligt deltog i de store baller, fortsatte deres aktiviteter, når hotellet lukkede.

Hestestalden
Hotellets tidligere hestestald, vestfløjen ind mod Slottet, blev nedrevet i slutningen af halvfjerdserne. Under nedrivningen af stalden fandt man rester af stensætninger.
Ved udgravningen fandt man også syv kulturlag af fiskeaffald og bygningsrester.

Skiftende telefonnumre
Strandhotellet blev en af de første telefonabonnenter i Dragør omkring århundredeskiftet med tlf. DRAGØR Nr. 2.

Åbenbart skiftede man ofte telefonnumre dengang, idet man i 1908 havde nr. 42, og i 1911 var nummeret 16. Først i 1914 fik man det nuværende telefonnummer, DRAGØR 75.

Marinestuen og Skipperforening
En kombinerede Marine- og Skipperstue blev indviet i januar 1939, og Statsradiofonien bragte lydbilleder fra dagliglivet i Marineforeningen.

1939: Marine- og Skipperstuen på Strandhotellet. Billederne på væggen til højre kunne man se i mange år i bodegaen “Matrosen”.

Lokalerne ud mod Kongevejen blev i 1961 ombygget til krostue og i 1982 blev forretningen ”Provianten” etableret i forbindelse med ombygning af porten.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?