Dragør vil være verdenskulturarv

Pressemeddelelse 16. marts 2018

Dragør vil være verdenskulturarv
Dragør Kommune ansøgte fredag den 16. marts Kulturministeriet om at komme på den såkaldte ’tentativliste’, som er første skridt i forhold til en UNESCO-udpegning som verdenskulturarv. Ansøgningen er blandt andet vedlagt en liste på cirka 70 foreninger, museer og fagfolk – både i og udenfor Dragør, som støtter Dragørs kandidatur.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup finder, at Dragør har et ansvar for, at også kommende generationer kan opleve det unikke miljø i Dragør gamle by og havn. Og han ser ansøgningen som et naturligt skridt i Dragørs generelle erhvervs- og turismeudvikling, selvom selve optagelsen på listen over verdens kulturarvssteder godt kan tage lang tid.

”Vi er med UNESCO-ansøgningen til tentativlisten godt klar over, at der nok ikke sker noget hverken i dag eller i morgen. Men Dragør har rustet sig og blandt andet nedsat en lokal UNESCO-komite med repræsentation af samtlige af partierne i kommunalbestyrelsen. Herudover deltager diverse foreninger og museer fra Dragør, så hvis vi kommer på tentativlisten, er vi i hvert fald på vej i den rigtige retning”, siger Eik Dahl Bidstrup.

Ifølge formand for Dragør Turistråd og talsmand for en privat nedsat UNESCOarbejdsgruppe, Axel Bendtsen, er det centrale i ansøgningen Dragørs historie som søfartsby og den velbevarede tilstand, som den gamle by og havnen er i.

”Det centrale element i, at Dragørs gamle by og havn kan blive udpeget som verdenskulturarv, er, at Dragør har været en betydningsfuld søfartsby i 1700- og 1800-tallet, og at den er velbevaret den dag i dag. Vi er stolte og glade over at blive bakket op af utrolig mange både lokale og landsdækkende bevaringsforeninger, museer og fagfolk – ikke mindst museer, med forstand på søfartshistorie, Museet for Søfart, Vikingeskibsmuseet og Nationalmuseets direktør Rane Villerslev”, siger Axel Bendtsen.

UNESCO og verdensarvslisten Syv danske attraktioner er med på Unescos fornemme verdensarvsliste, der indeholder de mest bevaringsværdige og unikke kulturmindesmærker og naturforekomster i verden. Senest er “brødremenighedens by”, Christiansfeld, i Sønderjylland og de gamle parforcejagtlandskaber i Nordsjælland, blandt andet i Dyrehaven lidt nord for København, blevet optaget på listen. Optagelse på tentativlisten, som Dragør ansøger om, er første skridt til at blive blandt den danske stats kandidater til verdensarvslisten.

Yderligere information Borgmester Eik Dahl Bidstrup, tlf.: 32 89 01 05 Formand for Dragør Turistråd, talsmand for UNESCO-arbejdsgruppen Axel Bendtsen, tlf.: 61 72 60 90 Kommunikationsansvarlig David Schmidt, tlf.: 51 56 45 66

 

Seneste artikler

Drabssag fra fortet trækker ud

De to Bandidos-rockere, der ved byretten blev dømt for drabet på Dragør Fort, har anket til Østre Landsret. Men ankesagen kommer ikke i gang før december 2025

 
 

Fik du læst?