Dragør Tennisklub et skridt nærmere med flytteplaner

Økonomiudvalget godkendte d. 15. marts at arbejde videre med en analyse af mulighederne for at flytte Dragør Tennisklub fra den nuværende placering på Engvej til en ny placering ved Hollænderhallen.

I december sidste år slukkede Kommunalbestyrelsen håbet for, at Dragør Tennisklub kunne etablere en ny vinterhal på Engvej.

I det nye forslag til Dragør Kommune som Dragør Tennisklub i januar har fremsendt, ansøger de om en fuldstændig flytning af klubbens faciliteter til et nyt område ved Hollænderhallen. Dragør Tennis har fremsendt forslaget i samarbejde med virksomheden Pro Workout.

Det forslåede nye område for Tennis Klubben. Markedet som rødt felt. Hollænderhallen øverst på billedet.

Det nye forslag til Dragør Kommune omfatter både etablering af tennisklubbens faciliteter, ny hal til vintertræning samt en ny Padeltennis facilitet i samme helhedsplan. Padeltennis delen skal drives af Pro Workout, uafhængigt af Tennisklubben. Pro Workout deltager med en andel af anlægsfinansieringen.

I forslagets finansieringsplan er det forslået, at det nuværende areal på Engvej frigives til Dragør Kommune, med henblik på etablering af et nyt boligområde som vil bidrage med et økonomisk positivt provenu til kommunen.

De samlede anlægsomkostninger til nyt byggeri ved Hollænderhallen er anslået til godt 17 mil som skal fordeles med ca. 5,6 mil som betales kontant i forhold til projekteks finansieringsplan og ca. 11,7 mil som Dragør Kommune stiller garanti for.

De nye planer om at flytte tennisklubben, til området ved Hollænderhallen, falder godt i tråd med Kommunens ønsker om, at samle byens sportsfaciliteter ét sted.

Med økonomiudvalgets godkendelse er flytteplanerne et skridt videre i processen, men det har fortsat lange udsigter før den første serv bliver slået i en ny tennishal.

Sagen fremlægges til politisk behandling i august 2018 med belysning af økonomi og tidshorisont. Forvaltningen arbejder videre med et forlag som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2019-2022 til efteråret.

Om Padel Tennis
Sporten er en kombination af tennis og squash, og selvom sporten er forholdsvis ny i Danmark, er den allerede blevet en favorit for mange. I Spanien og Argentina er sporten ekstremt populær og blandt de mest spillede sportsgrene i disse lande.

Padel er let at lære, da der er mindre teknik i spillet (sammenlignet med tennis), hvilket er en af årsagerne til, at det tiltrækker mange.

Mange opfatter også padel som sjovere end fx tennis, fordi der hele tiden er gang i spillet, da man ikke bruger så meget tid på “døde” bolde.

Man spiller på en bane som minder om en tennisbane – blot mindre. Banen er indhegnet og har glasvægge, således, at man må ramme side-og bagvæggen på modstanderens side (så længe den først har ramt jorden). Der spilles med bat, som minder om bordtennisbat, blot tykkere og større med små huller i. Boldene har samme størrelse som tennisbolde, men mindre lufttryk, som giver en langsommere fart.

Padel tennis spilles altid som double og pointsystemet er det samme som i tennis.

Seneste artikler

 

Fik du læst?