Budgetmøde på Dragør Skole

Tirsdag aften den 20. marts blev der holdt informationsmøde med bestyrelser og råd samt borgere den 20. marts om budget 2019 i aulaen på Dragør Skole.

 

Borgmester holdt oplæg

Borgmester Eik Dahl Bidstrup holdt på mødet et oplæg om kommunens økonomiske situation. Her slog han fast, at Dragør Kommune har opbygget en sund økonomi, og det fokus skal fortsætte. De statslige rammer gør dog, at der må prioriteres, selv om der er penge i kommunekassen. Bruger vi som kommune for mange penge af vores penge i forhold til rammen, risikerer vi at modtage strafbøder.

”Så hvis den nye kommunalbestyrelse vil lave nye initiativer, så skal vi finde pengene selv”, sagde borgmester Eik Dahl Bidstrup og fortsatte: ”Jeg har derfor på budgetseminaret i kommunalbestyrelsen fredag den 16. marts lagt op til, at vi skal have fremlagt ideer til, hvordan vi kan finde 20-25 mio. kr., så vi har et grundlag for at prioritere politisk”, sagde borgmesteren.

Svarede på spørgsmål fra borgerne

På budgetmødet svarede kommunens direktion og udvalgsformænd desuden på spørgsmål fra borgerne.

Budgetforslag og høringsperiode fra den 16. august

Næste skridt i budgetprocessen er den såkaldte fase 2, som indeholder budgetforslag og høringsperiode. Her udarbejder administrationen i kommunen, på baggrund af kommunalbestyrelsens anvisninger, forslag til budgetudvidelser, budgetbesparelser mv. Det såkaldte tekniske budget. Dette bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside den 16. august. Med en efterfølgende høringsperiode om budgetforslagene frem til den 30. august, hvor det vil være muligt at afgive skriftlige høringssvar.

Næste borgermøde er den 21. august

Undervejs i høringsperioden afholdes 21. august endnu et borgermøde. Her kan man som borger spørge ind til og kommentere på de administrative forslag til budgetudvidelser og budgetbesparelser, der bliver offentliggjort den 16. august.

Budgetforhandlingerne starter

På baggrund af administrationens budgetforslag og borgernes høringssvar går politikerne for alvor i gang med budgetforhandlingerne i september, og den 18. september er der deadline for de politiske forhandlinger.

Endelig beslutning i kommunalbestyrelsen

Dragør Kommunes budget for 2019 bliver endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2018.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?