Godt 400 var til børne- og ungetopmøde i Hollænderhallen

Der var igen i år et stort fremmøde med masser af liv og engagement til børne- og ungetopmødet i Hollænderhallen. Næsten 400 Dragør-borgere og interesserede var onsdag den 11. april mødt op i en tætpakket hal med oplæg og stande. Dette års temaer var dannelse i fællesskaber og digitalisering.

Hjerneforsker Peter Lund Madsen på scenen under topmødet.

Velkomst og fællessang

Borgmester Eik Dahl Bidstrup holdt indledningsvis en velkomsttale, hvor han bød den tætpakkede hal velkommen til topmødet. I år blev der zoomet ind på, hvad fællesskaber betyder for børn og unges dannelse, samt hvordan vi som forældre og professionelle bidrager til børnenes digitale dannelse.

”I et samspil med forældrene er vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud af stor betydning for børn og unges fællesskaber. Samtidig udgør digitalisering en stadig stigende andel af børn og unges hverdag. Med den digitale verden følger en lang række muligheder og udfordringer. Vi vil i aften forsøge at blive klogere på de to emner, og på standene bliver der vist, hvordan der allerede arbejdes med disse vigtige temaer i Dragør Kommune”, sagde borgmester Eik Dahl Bidstrup i hans velkomst.

Efter velkomsten ledte musikskoleleder Jacob Honoré salen igennem forårsvisen: ”Det er i dag et vejr”.

Hjernen og fællesskabers betydning

Den første oplægsholder, hjerneforsker Peter Lund Madsen, gik på efter sangen med hans sjove og inspirerende oplæg om menneskehjernen, der, ifølge Madsen, er ”en tand skarpere end fasanens” samt om fællesskabers store betydning. Efterfølgende var der stående buffet med mulighed for at besøge de seks spændende stande i hallen, der på hver deres måde behandlede fælleskaber og digitaliserings betydning for børn og unge. Her blev der netværket og udvekslet gode ideer på kryds og tværs mellem de mange fagprofessionelle, borgere, politikere samt børn og unge.

Digitaliseringens påvirkning af mennesket

Efter en time med netværk og erfaringsudveksling var det så tid til aftenens andet oplæg af speciallæge og forfatter Imran Rashid. Imran holdt, med udgangspunkt i hans bog ”Sluk”, et humoristisk og inspirerende oplæg om digitalisering, samt hvordan denne påvirker hjerne, krop, menneske og fællesskab.

Elevrødder afholdt gættekonkurrence

Efter aftenens andet oplæg gav borgmester Eik Dahl Bidstrup ordet til fire repræsentanter fra Forenede Elevrødder Dragør Kommune (FEDK), der annoncerede vinderen af en konkurrence de havde afholdt i løbet af aftenen, hvor deltagerne skulle gætte antal bolcher i en stor krukke. Der var 198 bolcher i krukken.

Borgmesteren rundede af

Borgmester Eik Dahl Bidstrup rundede topmødet af og takkede for det store fremmøde, og for det store arbejde der var udført for at stable det flotter arrangement på benene.

Billedgalleri og TV2 Lorrys indslag

Se billedgalleri fra topmødet ved at klikke herunder samt TV2 Lorrys indslag nederst.

[Best_Wordpress_Gallery id=”33″ gal_title=”400 til ungemøde”]

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?