Hvor ligger Strandgården i Dragør?

Gode naturlige husnavne bliver ofte genbrugt. F.eks. husnavnet Pax (latin for fred) er i Dragør brugt på mindst fem forskellige huse.

Men hvor mange steder i Dragør støder man så på navnet ”Strandgården”.

Første gang man ser navnet ”Strandgaarden” i Dragør er i 1934 på et nybygget sommerhus, der dengang lå på adressen Øresunds Allé 10.

Øresunds Allé
Indtil 1943 havde den sydlige del af nuværende Øresunds Allé et andet navn. Den vejstrækning var i 1915 opkaldt efter udstykkeren jernsengefabrikant Hans Lohmann.

Rød streg: Lohmann Allé til 1943. Blå streg oprindelig Øresunds Allé med retvendte husnumre. Oprindelig var der tre grundejerforeninger, adskilt med bomme på vejen. (Kort: Dragør Kommune).

Lohmann (død 1932) udstykkede grunde sammen med Charles Hansen og begge sørgede ved bestemmelser for, at vejnavne ikke måtte ændres, så længe de levede.

Udstykkerne var flinke. Hans Lohmanns hustru Dagmar fik også en vej opkaldt efter sig. Man kan næsten kun gætte rigtig, hvis man mener, at Charles Hansens hustru hed Anna.

Da Dragør Kommune i 1943 lavede den store vej- og husnummerændring nedlagde man vejnavnet Lohmanns Allé, så hele strækningen fra Løkkevej til Nordre Tangvej kom til at hedde Øresunds Allé, uanset at området bestod af tre grundejerforeninger.

”Strandgaarden I”
Sommerhuset ”Strandgaarden” blev opført i 1934 på Øresunds Allé 10, som også tidligere hed Strandstien 52. Huset, der tilhørte Charles Hansen søn Robert, blev senere ombygget til helårsbolig.

Fra 1943 blev adressen Øresunds Alle 33. Hvordan kan det være, at samme hus kan have et lige husnummer, der så pludselige bliver et ulige husnummer.

Villa ”Strandgaarden” i nr. 33 er nedrevet og villa ”Bøjen” i nr. 31 på sydsiden af Søstien nedrives snart. (Map: Google).

På Lohmanns Allé havde man omvendt husnummerering. I modsætning til hele Østdanmark. Fra vejstart ligger de ulige numre til højre og lige til venstre i Dragør oprindelige komme.

Denne ”omvendt husnummerering” havde man glemt, da Øresunds Allé fik husnumre i tyverne, så det rådede man bod på i 1943 ved at ”vende numrene”.

I 1944-45 lånte hoteldirektør Alfons Dehlsen og hustruen Astrid sommerhuset, da Værnemagten havde beslaglagt hele Dragør Badehotel inkl. Dehlsens private lejlighed.

I april 2018 blev villaen nedrevet for at give plads til en ny mere moderne bolig.

16. april 2018. Øresunds Allé 33 / Strandstien 52. (Foto: Dines Bogø).
16. april 2018. Øresunds Allé 31 / Strandstien 50. Huset skal også nedrives. Garagesalg. (Foto: Dines Bogø).

”Strandgården II”
Efter sammenlægning i 1974 af postnumrene 2791 og 2792 kom der en ny ”Strandgården” i postnummer ”2791 Dragør”. Nemlig en gård ved Kongelundsvej i Tårnby kommune. En grundejerforening, børneinstitution hedder også Strandgården.

”Strandgården III”
I 1995 blev der opført nye boliger på ”Bülows grund” på Krudttårnsvej 35-51. Mange forbinder stadig området med tømrermester Svend E. Bülow, der havde værksted og lager her fra 1951.

I sommeren 1959 havde Svend Bülow rejsegilde på en nybygning på grunden. (Arkiv: Dines Bogø).

De to ejendomme blev også kendt af folkeviddet som ”Cigarkasserne” på grund af den dominerende anvendelse af træ. Men i virkeligheden hedder ejendommene ”Strandgården”.

24. maj 2017. Ejendommen ”Strandgården” på Krudttårnsvej over for Sydstrandscentret. (Foto: Dines Bogø).

Mere om omvendte og retvendte husnumre i Dragør og andre steder her

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?