Borgmesterens månedsberetning

I marts måned bragte DragørNyheder.dk et indlæg med henblik på, at borgere og politikere kunne sende spørgsmål til borgmesteren, som en del af den kommende måneds beretning fra borgmesteren. DragørNyheder.dk har ikke modtaget spørgsmål og derfor er denne månedsberetning, som tidligere, frit efter borgmesterens eget ord.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup

Kære borgere

Endelig ser det ud som om vi er fri af vinterens greb. Her på borgmesterkontoret kan man nu sidde med åbent vindue og lytte til fuglene kvidre i St. Maglebys træer og se på at blomsterne spirer frem. Og det er ikke kun foråret der spirer. Også en masse tiltag, små som store, der spirer frem nu når den kommende sommersæson og turistsæson står for døren.

Projekter

Både totalrenoveringen af Hollænderhallen, samt byggeriet af en ny svømmehal skrider fremad. Det er en fornøjelse efterhånden som stilladser bliver pillet ned at se hvor flot vores hal bliver.

Også projektet med en ny badebro på bagsiden af fortet er nu i fuld gang med at blive udført. En ny badebro med et større soldæk til alles glæde.

Situationstegning på den nye badebro.

Og så er vi ved at lægge sidste hånd på en cykelsti langs Bachersmindevej nu når vi har afsluttet omlægningen af Jan Timanns Plads.

På turismeområdet ser vi frem til et svar på vores UNESCO-ansøgning om hvorvidt vi er kommet på tentativlisten, samtidig med at vi bygger relationer til aktører indenfor turistbranchen både i Danmark og udlandet, så vi kan få mere af den gode turisme til glæde for vores erhvervsliv generelt, men ikke mindst vores detailhandel på Kongevejen samt vores restaurationer.

Børne- og Ungetopmøde

Onsdag d. 11 april afholdte Dragør kommune Dragørs Børne- og Ungetopmøde i Hollænderhallen.

Det var 2. gang at vi holder dette arrangement, som igen i år var en stor succes. Denne gang var der mere end 350 tilmeldte forældre, bedsteforældre, medarbejdere og politikere der mødte op til en skøn aften med oplæg af Peter Lund Madsen og Imran Rashid, samt en masse spændende stande med nyt fra kommunens arbejde med børn og unge.

Repræsentanter for elevforeningen på Børne- og Ungetopmødet 2018.

Det er dejligt som administrativ overordnet for en gruppe fantastisk dygtige medarbejdere at se den passion der igen i år var lagt i arrangementet. Jeg kan med rette sige, at jeg ikke ser mange andre kommuner af vores størrelse lægge så meget arbejde og drivkraft i at skabe et sammenhængende tilbud både på institutions, skole og fritidsområdet.

Jeg er glad for at mine børn får lov til at vokse op i Dragør!

Udligning

Som borgmester har jeg i den seneste tid gået i brechen for en forståelse fra Christiansborg om vigtigheden i at ikke øge udligningen.

Dragør kommune betaler 234 mio. kr. i udligning i år. En udsigt til at forøge denne vil alt andet gøre det sværere for os at fortsætte som en selvstændig kommune i fremtiden.

Derfor er jeg glad for at meldingen fra ministeren i skrivende stund er, at man ikke har kunnet finde enighed om dette og ”skyder” en eventuel udligningsreform til efter et valg.

Det er i mit perspektiv altafgørende at fortsætte med at gøre opmærksom på hovedstadens betydning for landet som helhed. Det gælder både vores infrastrukturudfordringer, tiltrækning af udenlandske virksomheder og CPHs betydning som europæisk HUB her i hovedstaden.

Jeg er sikker på at vores lokale repræsentanter for de landsdækkende partier vil fortsætte at gøre vores folketing opmærksom på dette sammen med mig.

Samarbejdet i kommunalbestyrelsen

Flere borgere har spurgt ind til samarbejdet i kommunalbestyrelsen her efter valget.

Den samlede kommunalbestyrelse i Dragør.

Jeg kan selvfølgelig blot tale på egne og Venstres vegne. Her vil vi netop kvittere for et godt samarbejde i udvalgene. Vi har efter valget besluttet i flertalsgruppen, at vi vil forsøge at nærme os hinanden, blandt andet igennem at fokusere på fælles information om holdninger til dagsordenerne inden møderne og generelt et højere informationsniveau. Det kvalificerer debatten og forhåbentligt også beslutningerne.

Man skal dog huske, at vi trods samarbejde er valgt af jer borgere til at varetage forskellige holdninger og har forskellige måder at føre politik på. Derfor er debatter og uenigheder både på Facebook og i kommunalbestyrelsessalen ikke nødvendigvis dårligt, men en vigtig del af demokratiet.

En ting er vi dog fælles om. Vi vil Dragørs bedste og gør hvad vi kan for at finde gode løsninger både i de store og i de små sager.

Venlig hilsen

Eik Dahl Bidstrup
Borgmester

 

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?