Et krudttårn i Dragør – del 1:2

I årene 1780-1782 blev der opført syv større krudthuse langs Amagers kyst. Et krudtmagasin var eksploderet i Rosenkrantz Bastion ved Østerport i 1779 og kongen havde derfor besluttet, at krudt fremover skulle opbevares uden for voldene på Amager.

Området ved Krudttårnsvej ca. 1860. Man ser begge krudthuse. Lille Lund (ved nuv. Borgervænget) og Store Lund blev brugt som sømærker. Ved ”Skomagervælen” opføres ”Det lange Krudthus” (nuv. administrationsbygning for Campingpladsen) først i 1871. Galgebakken og indkørslen ses ved Møllevej 72. (Geodætisk Institut).

Det var dengang man sendte alt ud på Amager, der enten larmede, var farligt eller ikke lugtede godt. Tiderne er skiftet, nu der mange områder på Amager, der hører til de meget eftertragtede området.

De omtalte krudthuse, der alle var omkranset af våde grave, lå på Krudttårnsvej (nu Amager Strandvej) samt på Krudttårnsvej på Sydamager.

De tre nordligste (to er bevaret) lå i Sundby. De to næste lå i Kastrup inde på Kbh. Lufthavns område. De sidste to eksisterer stadig i Dragør.

”Krudthuset ved Galgebakken”. Den fem meter dybe vandgrav er tydeligt markeret. (Rigsarkivet).

Krudttårnsvej 31 og Bachersmindevej 1
Begge sydlige krudthuse / krudttårne ejes i dag af Dragør Kommune. I Krudthus VI (der lokalt bliver benævnt som Krudthus 1) har der i mange år været fritidsklub.

Der har været lynafledere på tagryggen og ved bygningen har der været forskellige anlæg til lynafledning. Der har også været observationsposter, der blev anvendt, når der var skydeøvelser i Øresund. (Rigsarkivet).
Militær anmærkning om anvendelse af dette krudthus, der både har været anvendt af Hæren og Flåden. Ud over krudt har militæret også opbevaret musikinstrumenter, faner og udrustning. Måske brugt ved øvelser for det mandskab, der lå permanent i lejr ved Ternevænget / Gåsevænget under 1. Verdenskrig. Værnemagten beslaglagde krudthuset i august 1943 og der var tysk vagt også ved dette krudthus til maj 1945. (Rigsarkivet).

Krudthus VII har periodevis fra 1965 været anvendt til forskellige kommunale formål, men primært som depot.

Begge krudthuse er bygningsfredede, men arealerne omkring bygningerne indgår ikke i selve fredningen. Vandgravene blev opfyldt lidt efter lidt.

Mellem de to ældre krudthuse lå en opsynsbygning (tidligere kendt som ”Krudt Petters hus). Det blev nedrevet omkring 1970, da Rødtjørnen 2-4 skulle opføres. Sophus Petersen, der i mange år var opsynsmand (vagtkommandør), havde også ansvaret for de bomme, der dengang var opsat tre steder på Krudttårnsvej.

Bommene skulle forhindre uvedkommende kørsel, men de blev åbnet permanent og senere helt nedtaget, da trafikken steg til sommerhusområderne langs vejen.

1954. Kommunalt foto med angivelse af matrikler. (Dragør Kommune).

Vandgrav eller cykelsti
I Kommuneplanen er det ønsket, at man genskaber vandgraven ved krudthuset på Bachersmindevej 1.

Samtidig med ønsket om at genskabe vandgraven er der kraftigt modstridende ønsker om at forbedre forholdene i det stærkt trafikerede uoverskuelige T-kryds.

1994. Endnu ses en af de ældre sirener opsat af Civilforsvaret. Få år senere blev sirenen nedtaget, da Beredskabsstyrelsen havde opsat nyt elektronisk alarmsystem. (Foto: Dines Bogø).
1994. Flere af de ældre fundamenter, der har båret forskellige tekniske anlæg, er nu fjernet. (Foto: Dines Bogø).

Projekt kulturhus
I 2012 arbejdede en projektgruppe med at ændre bygningen: ”Fra et krudthus til hus med krudt i”. Der var forskellige planer om at ændre bygningen indvendig, så huset kunne bruges til scenekunst, kultur, møder mm.

Uddrag af Kommunalplan fra 2009. Stadig gældende, men ikke mange tror i dag på, at vandgraven genetableres.

Kulturstyrelsen og Kulturministeriet ønskede ikke at give de nødvendige dispensationer til ombygning af krudthuset,

Nu kommer der i første omgang en regulering af krydset og ny cykelsti efter mange års forberedelse.

I øvrigt var Bachersmindevej til 1965 en del af Krudttårnsvej, men bilister blev forvirrede, når de kom ad Møllevej. Skulle de så ud for krudthuset dreje til venstre eller højre for at besøge deres familie og venner, der var flyttet til Strandparken.

Cyklisterne kan så fremover lade som om de er på ”vandcykel”, når de kører langs krudthuset hen over den tildækkende gamle historiske dybe vandgrav.

20. april 2018. Kommende cykelsti er markeret i græsset (her digitalt forstærket). (Foto: Dines Bogø).
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?