Nyt Erhvervsbyggeri på A.P. Møllers Allé udløser nabokritik

By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte på udvalgsmødet den 8. maj et nyt erhvervsbyggeri på arealet ved den tidligere flyskole på A.P. Møllers Allé. Projektet har udløst en heftig debat blandt naboerne på D.B. Dirchens Allé.

Oversigtskort fra skitseprojektet

Det er bygherren, Hvalsø Ejendomme, som via arkitekt Leif Jørgensen Architects i Dragør har indsendt et skitseprojekt, med anmodning om principiel godkendelse, for en ny erhvervs-bebyggelse, placeret ved den tidligere fly-skole, A.P. Møllers Allé 55, der har et samlet grundareal på 8245 m2.

Visualisering fra skitseprojektet. Du kan se hele skitseprojektet længere nede i artiklen.

Projektet består i en ombygning af den eksisterende bygning med et etageareal på 1113 m2 (kontor og lager) samt opførelse af 3 nye bygninger:

  • Ny ankomstbygning på 45 m2
  • Ny kontorbygning på 529 m2
  • Ny lagerbygning på 1666 m2.

Erhvervsbebyggelsen har et samlet etageareal på 3353 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på lidt over 40.

Skitser for projektet kan ses her

Administrationen i Dragør indstillede til BEPU, at tilknytningskravet til lufthavnen ikke håndhæves, og at skitseprojektet for en ny erhvervsbebyggelse på A.P. Møllers Allé 55 godkendes i henhold til lokalplan 27.

Det nye skitseprojekt fik en principiel godkendelse på By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj. Men ikke uden indsigelser og ændringsforslag.

Ændringsforslag fra T og C:

Liste T foreslår, at projektet sendes i høring hos grundejerforeningen på D B Dirchsens Alle.

For stemte: 2 (T)
Imod stemte: 4 (A+O+V)
Undlod at stemme: 1 (C)
Faldet-

Konservative ønskede sagen afvist da byggeprocenten overstiger de tilladte 40% med henvisning til at bygherren kan fremsende nyt projekt. Ændringsforslaget fra C faldt ligesom Liste T´s ændringsforslag for AOV´s flertal.

For stemte: 3 (C+T)
Imod stemte: 4 (A+O+V)
Undlod at stemme:
Faldet-

Forslag fra A
A forslår at ansøgningen imødekommes under forudsætning af at bebyggelsesprocenten overholdes i forhold til lokalplanen og beplantningsbæltet fastholdes.

For stemte: 4 (A+O+V)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 3 (C+T)
Godkendt-

Protokoltilføjelse fra T:
Liste T står uforstående over for, at grundejerforeningen på D B Dirchsens Alle, hvor af flere grundejere vil opleve indkigsgener, ikke høres om byggeriet. Anette Nyvang (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

Debatten om nabohøring har skabt heftig debat på Facebook fra beboere på D.B. Dirchens Allé da man ikke er blevet kontaktet af Dragør Kommune med en nabo høring i forbindelse med det nye byggeri. Beboerne på D.B. Dirchens Allé retter en skarp kritik mod sagsforløbet pga. den manglende nabohøring.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?