Det nye Baadeværft næsten i hus

PÅ BEPU mødet den 8. maj blev byggesagen om det nye Baadeværft sendt et skridt nærmere mål. Et flertal i By-, Erhvervs og Planudvalget udvalget godkendte, med enkelte forbehold, de nye tegninger for værftet.

Perspektiv over havnen med det nye Baadeværft.

Ved opførelse af etape 1 stilles krav om at facade mod syd udformes enten som angivet ved etape 2 i skitseforslaget, eller forsynes med mastereoler, som bygherren selv har foreslået. Dette for at bryde den lange facade mod syd.

Skitse: Etape 1 af det nye Baadeværft.

Der stilles krav om ensartede vinduer for at skabe det bedst mulige helhedsindtryk.
Materiale og farvevalg skal imødekomme lokalplanens bestemmelser.

Skitse: Etape 2 fuldt udbygget (alternativ 2023VB)

Konservative ønskede endnu engang byggesagen sendt direkte videre til ekspedition, uden yderlige ophold i byggesagsbehandlingen, men den gik ikke hjem på udvalgsmødet.

Liste T stillede yderligere forlag om at der også isættes vinduer mod vest i stueetagen i den anden halvdel af bygningen for at imødekomme lokalplanen om stor detaljeringsgrad, men T´s forslag måtte tage følge med C og blev ikke godkendt.

Med lidt politisk vilje kan vejen være banet for, at det nye værftsbyggeri kan se lyset, for enden af en meget lang byggesagstunnel og det 100 år gamle Baadeværft er kommet et skridt nærmere graven.

 

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?