Diger i Dragør: Det sker der nu

Dragør Kommune gennemførte i starten af året en omfattende borgerinddragelse og dialog i samarbejde med kommunens aktive borgere om fremtidens diger. Dialogen gav mange værdifulde og konkrete input. For eksempel er linjeføringen i kommunens sydlige del tilpasset efter forslag fra grundejerforeningen i området, så der både tages hensyn til dem der bor og driver erhverv der, og til at sikre muligheden for naturoplevelser.

De overordnede beslutninger

I maj og juni vil politikerne tage de overordnede beslutninger om fremtidens diger. Disse beslutninger vil danne baggrund for udviklingen af et konkret projekt om beskyttelse af Dragør. Dagsorden til møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj er sendt ud og du kan se materialet på kommunens hjemmeside.

Mere information

Dagsordnerne og referaterne fra de politiske møder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside. Kommunen vil desuden løbende informere på hjemmesiden og i lokale medier samt kontakte de grundejere, der skal involveres i projektet. Det er muligt at læse mere om digerne på: www.dragoer.dk/digeridragoer samt på Facebook-siden: Diger i Dragør.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?