Alléenlyst: ”Anden Bondegård”, Kirkevej 109

Gårdene, der lå mellem Store Magleby og Dragør på Kirkevej, var benævnt forskelligt. Var man fra Store Magleby talte man om Petersens gård, Jansens gård, Svendsens gård, Dirchsens gård o.s.v.

Var man fra Dragør gjorde man det selvfølgelig på en anden måde. Her gav man gårdene numre startende fra Dragør.

1966. Anden og Første Bondegård på nordsiden af Kirkevej. Midt mellem de to gårde blev Hartkornsvej anlagt fem år senere. Yderst til højre ses D. B. Dirchsens Allé med de nyanlagte veje Rosenengen og Bøgeengen. På sydsiden af Kirkevej lå ”Den sorte Lade”.

Gårdnavne og husnumre

Det var kun gårdene på nordsiden af Kirkevej man talte med. De to gårde på sydsiden gav man ikke numre.

Svendsens gård, Kirkevej 109 (også kendt som “Anden Bondegård”). Placeret på nyere kort.

“Første Bondegård”: “Aldershvile”, Kirkevej 129. I dag midt inde i Dragør Centret.

“Anden Bondegård”: “Alléenlyst”, Kirkevej 109, Svend C. Svendsens gård. Brændt 1971.

“Tredje Bondegård”: Kirkevej 59. Længerne blev afbrændt i 1981 og stuehus brændte i 2005. (Gården er i mere end 50 år kendt som Glistrups Gård). I dag er ”stuehuset” genopført.

“Fjerde Bondegård”: Nuværende Store Magleby Brandstation samt Musikskole, Kirkevej 9.

Ca. 1946. Familien Svendsen står på Kirkevej. Man skimter indkørslen til deres gård i baggrunden. De kunne ikke have stået mange sekunder på det sted i dag. Det er her man finder krydset Kirkevej/Hartkornsvej.

Forvirring med husnumre

Husnumre på Kirkevej blev regnet fra Store Magleby landsby mod Dragør, da næsten hele vejen lå i daværende Store Magleby Kommune.

På den korte strækning af Kirkevej, der lå i daværende lille Dragør Kommune, havde man sine egne husnumre, der underlig nok startede ved kommune/sognegrænsen og steg i numre mod Dragør gl. bydel.

På samme vejstrækning ligger der to kirker. Store Magleby Kirke på Kirkevej 2 og Dragør Kirke på daværende Kirkevej 1, men i hver sin ende af vejen. To kirker på næsten samme adresse med to km mellemrum, men dengang to kommuner og to postdistrikter. I dag er adresse på Dragør Kirke: Kirkevej 170.

Ca. 1955. Svendsens gård, Kirkevej 109. Nederst anes Kirkevej. (Privatarkiv).

Men ikke noget problem dengang. Ingen lokale brugte husnumre. F.eks. var adressen til “Alléenlyst” på Kirkevej helt op til ca. 1963: Gårdejer Svend E. Svendsen, “Uden nummer”, Tlf. Dragør 78.

Gården blev i 1964 købt af læge Peter Ehlers fra Kastrup. Da ejendommen i 1969 kom til at ligge inde i det nye “Byplanområde 3” solgte Ehlers gården og jorde til lokale håndværksmestre.

Kommunalt kort, hvor man ser gårdens placering i forhold til nuværende bygninger.

Branden

Gården brændte den 9. juli 1971. Ilden blev opdaget ca. 00.30 og slukningskøretøjer fra tre stationer og ialt 40 mand blev tilkaldt. Samme morgen måtte man konstatere, at stuehus og længer var nedbrændt.

Ca. 1960. Alléenlyst set fra Kirkevej mod nordøst med indkørslen fra Kirkevej i forgrunden.

“Alléenlyst” blev ikke genopbygget. Arealet blev udstykket i parceller til nuværende Thimandsvænget 21-31.

Bomærker

I “Hollænderbyen”, som i andre byer, mærkede man sine vogne, redskaber m.v.

Kreaturer, som ikke var særlig udbredt på Amager, blev også mærket. Om mærkerne er indført af de nederlandske indvandrere eller mærkerne er oprindelige lokale, vides ikke.

Bomærket til venstre fra Alléenlyst ses også i den borgmesterkæde, som daværende Store Magleby Kommune fik som jubilæumsgave i 1971 af de øvrige kommuner i Storkøbenhavn. Th. Dragør Kommunes første fællesborgmester Albert C. Svendsen med kæden, der fik tilføjet “et vedhæng” efter kommunesammenlægningen 1. april 1974.

 

 

Seneste artikler

Arkivfoto.

Øresundsregionen oplever positiv udvikling

Øresundsregionen viser tegn på fortsat positiv udvikling i integrationen mellem Danmark og Sverige. Ifølge det nyeste Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 inden for et år, er der stadig stort potentiale for yderligere forbedringer. Det nye indeks fremhæver, at fire indikatorer er steget, tre er uændrede, og to er faldet sammenlignet med året før.

 
 

Fik du læst?

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

Læs mere »