Uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde i Dragør

10 ansøgere ud af 11 har modtaget støtte i henhold til Serviceloven § 18. Det er  kommunalbestyrelsen der årligt afsætter et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har i 2018 i alt modtaget 11 ansøgninger om støtte. Kun én ansøger måtte gå tomhændet fra ansøgningsrunden denne gang. Venligboerne i Dragør modtager det største beløb med 22.000 kr.

Dragør Kommune har i 2018 i alt afsat 100.000 kr. i budgettet og pengene blev fordelt således på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. maj:

 • Schleroseforeningen                                                    5.000 kr.
 • DH Dragør                                                                  9.850 kr.
 • Foreningen Danske Døvblinde for Erfagrupper og klub    6.100 kr.
 • Røde Kors – Turtjenesten                                           10.000 kr.
 • Bedre Psykiatri Amager – Pårørende cafe                      5.000 kr.
 • Indvandrernetværket                                                  8.000 kr.
 • Børn Vilkår – Børnetelefonen                                       8.000 kr.
 • Venligboerne i Dragør                                               22.000 kr.
 • Besøgstjenesten v. Dragørs Aktivitetshus                     7.000 kr.
 • Parkinson Klub Amagerland                                       10.000 kr.

Sum i alt                                                                   90.950 kr

I henhold til Serviceloven § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har i 2018 afsat 100.809 kr. til uddeling til foreninger og frivillige.

Kommunen har modtaget 11 ansøgninger, hvor de ansøgte midler summer til i alt 227.336 kr.

Der kan ydes støtte til det frivillige sociale arbejde i Dragør Kommune, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Det er en forudsætning for støtte, at arbejdet helt overvejende sker til gavn for borgere i Dragør Kommune. Støtten kan gives til organisationer, grupperinger og andre, der styrker den frivillige indsats.

Der kan ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen.

For eksempel lokaler, telefon, administration, supervision, indslusning af nye frivillige, sikre økonomiske midler og så videre.

Eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til er:

• rådgivning
• besøgstjeneste
• kulturelle aktiviteter
• selvhjælpsgrupper
• pårørende netværk

Det er Dragør Kommunes ønske at inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer, så indsatsen omkring arbejdet med sociale problemer gøres til et ansvar, der ikke alene påhviler kommunen.

Ansøgere i 2018:

 • Schleroseforeningen                                                   5.000 kr.
 • DH Dragør                                                                 9.850 kr.
 • Foreningen Danske Døvblinde for Erfagrupper og klub   6.100 kr.
 • Dragør Qigong Forening                                              8.600 kr.
 • Røde Kors – Turtjenesten                                           48.750 kr.
 • Bedre Psykiatri Amager – Pårørende cafe                    60.000 kr.
 • Indvandrernetværket                                                13.500 kr.
 • Børn Vilkår – Børnetelefonen                                     16.100 kr.
 • Venligboerne i Dragør                                               42.436 kr.
 • Besøgstjenesten v. Dragørs Aktivitetshus                     7.000 kr.
 • Parkinson Klub Amagerland                                       10.000 kr.

I alt ansøgt sum                                                       227.336 kr.

Seneste artikler

 

Fik du læst?