Dragør Museum modtager flot donation fra A.P. Møller Fonden

Museum Amager har modtaget en fantastisk flot donation på 2.500.000 kroner fra A.P. Møllers og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Beskeden har bestyrelsen for Museum Amager, med stor glæde, netop modtaget.

Pengene er øremærket den forestående restaurering af én af byens mest markante og historiske ejendomme, Dragør Museum som ligger på havnen i Dragør.

Dragør Museum ligger i en af byens mest markante ejendomme som kan dateres tilbage til 1682.

Beskeden fra Fonden til bestyrelsen i Museum Amager lød således: 

 

Kære bestyrelse i Museum Amager

Vi har i dag modtaget et positivt tilsagn fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal”

Underskrevet af Ane Mc-Kinney Ugla, barnebarn af A.P. Møller og formand for Fonden siden 2012.

Bestyrelsesformand i Museum Amager, Carsten Dinesen Maass er utrolig glad for donationen, som baner vejen for en tiltrængt restaurering af Dragør Museum. Han knytter følgende bemærkninger til den gode nyhed:

Carsten Dinesen Maass, en glad og stolt bestyrelsesformand for Museum Amager.

-Fonden har netop bevilget op til 2.500.000 kroner til renoveringen af Dragør Museum på havnen.

Lægges beløbet til den flotte bevilling fra Dragør kommune, der som bekendt ejer bygningen, samt tilskuddet fra Slots-og Kulturstyrelsen, der ligeledes på givne præmisser (fredet bygning), har givet tilsagn om økonomisk støtte.

Dette betyder, at vi nu har det økonomiske grundlag for at bede vores arkitekt Leif Hansen arbejde videre med et udbudsmateriale samt i samarbejde med byggegruppen og bestyrelsen gennemføre det skitserede projekt med en total renovering af bygningen med varme, isolering, nyt tag m.v. Herefter vil de fysiske rammer være klar til det næste trin, hvor målet er en fuldstændig ny organisering af museets udstilling og formidlingspraksis.

Takket være den flotte arv fra Leise Blaes Schmidt og bidrag fra andre fonde, vil det nu være muligt, at realisere visionen om en ny fortælling om historien om Dragør som søfartsby med brug af digital formidling af det omfattende kildemateriale og historiske genstande. Samlet vil der være tale om en total opdatering af museet, der kan give et væsentlig bidrag til den danske kulturarvsformidling og et løft til Dragør både for vore egne indbyggere, og som et attraktivt sted for gæster at besøge – både fra ind- og udland.

Det er med stor taknemmelighed, at vi har modtaget den flotte donation fra Fonden, som gør det muligt at realisere alle vore drømme om at kunne matche den nyeste didaktik for formidling i autentiske rammer i et af byens ældste huse (år 1682) på Dragør Havn.

Synes, at vi skal ønske hinanden tillykke med at et helt års bestræbelser, med Søren Mentz i spidsen, der nu synes at bære frugt. Også en speciel tak til gruppen, som har arbejdet med den konkrete ansøgning og det efterfølgende visionsoplæg.

Carsten Dinesen Maass, bestyrelsesformand Museum Amager

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?