Borgmester: Ingen grundskylds-indefrysning i Dragør

Dragør Kommune satte grundskylden ned fra 2017 til 2018. Det betyder, at der ikke skal indefryses nogle af kommunens boligejeres penge.

Baggrunden for problematikken er en lov, som medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Loven betyder, at kommuner skal indefryse årlige stigninger i grundskylden. Dette kan ikke fravælges eller indfries.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup er glad for, Dragør Kommune slipper for indefrysning i 2018.

”Man kan kalde det held eller rettidig omhu. Resultatet er, at Dragør Kommunes grundejere ikke skal have indefrosset penge, som det er tilfældet i andre kommuner”, siger borgmester Eik Dahl Bidstrup og fortsætter: ”I Dragør har vi valgt at sænke grundskylden fra 2017-2018. Og det betyder altså, at vi slipper udenom i 2018.”

Baggrund

Folketinget besluttede sidste år i en politisk aftale, at grundskylden igen må stige op til 7 pct. hvert år, indtil et helt nyt system træder i kraft i 2021. Til gengæld vil beløbet, som grundskylden stiger, blive indefrosset. Det betyder, at boligejerne låner pengene rentefrit af kommunen og først behøver at betale dem tilbage, når huset sælges. Det er hverken muligt at sige nej til indefrysningen eller at indfri lånet de næste tre år. Først i 2021 kan boligejerne få lov til at betale tre års ophobet skattegæld.

Om ejerskifte samt automatisk opkrævning fra kommunen

Loven betyder konkret, at boligejere skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. De modtager automatisk opkrævningen fra kommunen. Overtager ægtefællen ejendommen, overtager denne også lånet. Der vil årligt komme en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt. Men dette vil i 2018 altså ikke være relevant for boligejere i Dragør.

Seneste artikler

 

Fik du læst?