Økonomiudvalget sender 800.000 til “projekt for kystbeskyttelse”

Økonomiudvalget sender 800.000 kroner til projektet for kystbeskyttelse i Dragør. Det besluttede udvalget den 12. juni.

Dragør Kommunes forslag til fremtidens digekombination. Foto fra Kommunen.

Ifølge administrationen er en tillægsbevilling nødvendig såfremt projektet om kystbeskyttelse i Dragør skal fremmes i 2018. Det er ikke muligt inden for Plan og Tekniks driftsbudget at finansiere det videre arbejde i 2018, idet der ikke er afsat flere midler til opgaven, skriver administrationen i deres sagsfremstilling.

Tillægsbevillingen på 800.000 kroner skal primært anvendes til tekniske undersøgelser f.eks. præcise bølgeberegninger som grundlag for fremtidige digehøjder, men også til det videre arbejde med bidragsfordeling og organisering samt opstart på konkurrenceforløb.

De samlede anlægsomkostninger, herunder projekteringsomkostninger, kan pålægges et senere oprettet digelag og vil ikke påvirke kommunens service- og driftsramme udover udlæg til projektering og konkurrence. Både fremtidige og afholdte udgifter vil blive pålagt digelaget. Dette forudsætter dog at projektet gennemføres, skriver administrationen i sagsfremstillingen.

Konsulentvirksomheden Niras, som Dragør Kommune benytter, har foretaget en indledende vurdering af projektets anlægssum, som anslås til omkring 125-340 mio. kr. afhængigt af valgt beskyttelsesniveau. Anlægssummen inkluderer ikke projekteringen og forundersøgelser.

Kommunalbestyrelsen træffer endelig afgørelse på næste møde den 21. juni. Du kan læse referatet fra Økonomiudvalgets møde den 12. juni her

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?