Hans Kongelige Højhed Prins Joachim overrakte fornem pris til Dragør

Tirsdag den 26. juni blev Prins Henriks danske Europa Nostra Pris overrakt til formand for Dragør Beboerforening Hanne Bacher Bendtsen samt borgmester Eik Dahl Bidstrup. Prisen blev overrakt på Amalienborg af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim bød velkommen til prismodtagerne på Amalienborg. Foto: Dines Bogø

Klokken præcis 16.00 bød HKH Prins Joachim velkommen til de fremmødte prismodtagere. Med et glimt i øjet sendte prinsen en særlig hilsen til dagens prismodtagere i forbindelse med dagens VM kamp mellem Danmark og Frankrig – med hentydning til sin fars hjemland.

Glade prismodtagere. Borgmester Eik Dahl Bidstrup og Formand for Beboerforeningen Dragør Gamle By Hanne Bacher Bendtsen kvitterede begge med en takketale. Foto: Dines Bogø

Dragør modtager prisen for en vedholdende og engageret bevaringsindsats for Dragørs gamle by og havn gennem næsten 100 år – og dermed også for en særlig indsats for bevaring og udvikling af dansk bygnings- og landskabskultur. Formand for Beboerforeningen Dragør Gamle By Hanne Bacher Bendtsen er stolt over, at prisen går til Dragør.

”Bevaringstraditionen er blevet en immateriel kulturarv i Dragør og har været med til at fastholde byens traditionelle arkitektur og byggeskik samt en klar bevidsthed og forståelse for Dragørs særlige værdifulde bygningskultur. Denne flotte pris er dermed en anerkendelse af Dragør Beboerforenings arbejde, herunder vores mange ildsjæle, som arbejder for at fremme sammenhængskraften og den helt unikke arkitektoniske og kulturelle arv, som vi har i kommunen. Og så må vi ikke glemme de enkelte husejere, der, med hjælp fra dygtige lokale håndværkere, har ydet deres store bidrag til bevaringen gennem tiderne. Det er vi meget stolte over”, siger formand for Beboerforeningen Dragør Gamle By Hanne Bacher Bendtsen.

Foto: Dines Bogø

Borgmester Eik Dahl Bidstrup stemmer i og takker både Europa Nostra Danmark og Dragørs bevarings-ildsjæle.

”Det er med stolthed, at vi modtager denne pris. I modsætning til mange andre gamle kulturmiljøer i Danmark er Dragørs huse ikke forfaldet, fordi byen de sidste 200 år altid har været beboet og løbende er blevet vedligeholdt af beboerne selv. Byen i dag er gammel, men fungerer som en levende, moderne by, hvor man hele tiden er bevidst om at tilpasse det nye til det gamle. Med denne pris anerkendes dette arbejde på fornem vis”, siger borgmester Eik Dahl Bidstrup og fortsætter: ”Jeg vil derfor gerne takke både Europa Nostra Danmark for prisen og i særlig grad Dragørs mange bevarings-ildsjæle og Beboerforeningen Dragør Gamle By for deres utrættelige arbejde for vores smukke by. De fortjener virkelig denne anerkendelse”, siger borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup og Hanne Bacher Bendtsen foran Amalienborg. Foto: Lene Bogø

Fakta om prisen

Europa Nostra er en nonprofit organisation, der værner om Europas kulturarv og har til formål at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, højne standarden indenfor by- og landskabsplanlægning samt fremme kvaliteten indenfor det traditionelle bygningshåndværk. Hvert år uddeles en pris til personer eller en organisation, der har udmærket sig ved at støtte kulturarven i Danmark. Den danske Europa Nostra Pris uddeles i år for 11. gang.

Dragør: en enestående kulturarv

Dragør gamle by og Havn er en enestående bevaret kulturarv, som gør, at man i dag kan opleve et autentisk maritimt bymiljø som det så ud i 1700- og 1800-tallet – dvs. fra sejlskibenes storhedstid, hvor Danmark var en betydelig europæisk søfartsnation. Grunden til, at byen er bevaret intakt, er dels den økonomiske afmatning som følge af, at sejlskibene, som var byens eksistensgrundlag, omkring 1900-tallets start blev udkonkurreret af dampskibene. Dels skabtes dengang en lokal bevidsthed om byens særpræg og kulturarv, hvor byens læge Poul Dich var bannerfører.

Dines Bogø, historiker og med-redaktør på DragørNyheder.dk havde i dagens anledning taget turen fra Dragør til Amalienborg for at dække prisoverrækkelsen. Foto: Lene Bogø
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?