Omlægning af krydset ved Møllevej, Krudttårnsvej og Bachersmindevej

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2018 at igangsætte omlægning af krydset Møllegade, Krudttårnsvej og Bachersmindevej.

Projektet starter i slutningen af juni måned og der vil blive udført vejarbejde frem til ultimo august.

Strækningerne søges hele tiden at være passable, men der kan periodevis forekomme forsinkelser for trafikanterne.

Plan og Teknik og vores entreprenør håber på forståelse for eventuelt opståede gener i forbindelse med udførelsen.

Mere om projektet

Omlægningen er en såkaldt ændret prioritetsløsning, som det kendes fra svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej, hvor vestlig del af Ndr Dragørvej er udformet som en sidevejsudmunding i svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej. Tilsvarende bliver Bachersmindevejs overgang til Krudttårnsvej omdannet til en sidevej, der udmunder i Møllevej / Krudttårnsvej, idet den primære trafikstrøm forløber ad Møllevej / Krudttårnsvej.

De lette trafikanter sikres ved en cykel- og fodgængerovergang med midterhelle på tværs af Krudttårnsvej og med en samtidig etablering af fællesstien på sydsiden af Krudttårnsvej/Bachersmindevej og en cykelstiforbindelse nord om sidevejsudmundingen, så sydpå kørende cyklisters tværpassage af Bachersmindevej fra Møllevej også sikres. Samtidig etableres vejbump i alle tre tilkørsler for sikring af lav hastighed ind i svinget/krydset.

Løsning sikrer:

  • God oversigt
  • Hastighedsnedsættelse
  • Sikker overgang for lette trafikanter
  • Jævn trafikafvikling (især for de primære trafikstrømme)

Du kan læse mere i referatet fra kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2018, punkt 9.

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00
Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk

Seneste artikler

 

Fik du læst?