Kastaniegårdens Hestepension

Mange på Sydamager har glæde af de rige muligheder for daglig kontakt med deres heste. Enkelte har selv stald, men de fleste benytter sig af de forskellige hestepensioner.

Maj 1945. To tyske bombefly af typen JU 88A er efterladt foran ”Halle für Grossflugzeuge. Hangaren blev opført sent i 1944 på Lundelys mark, nuv. Rytterager 1. (Foto: Poul Petersen).

Den historiske hal

Fra Kystvejen eller Ryvej ser man i Lufthavnen flere at de ældre tyskbyggede buede hangarer (fritspændende buekonstruktion). Ikke alle ved, at der i Store Magleby blev opført to hangarer af den samme type. Den ene hangar eksisterer stadig og anvendes i dag som ridehal.

På Rytterager 1 op til Hartkornsvej ligger den meget specielle trækonstruktion, der i dag rummer ”Kastaniegårdens Hestepension”.

Hallen blev sammen med den større hangar (Hollænderhallen) solgt i 1972 af Forsvarsministeriet til Store Magleby kommune. I praksis havde kommunen kunne disponere over hallen fra 1968 efter aftale med Forsvarsminister Victor Gram, der boede i kommunen.

Maj 1977. Hartkornsvej slutter stadig ved Rytterager. Skulle man til Møllevej foregik det fra Rytterager via den gl. tyske betonvej, som Teknisk Forvaltning fik asfalteret i september 1973 efter anmodning fra den lokale Grf.formand.

Da Forsvaret havde ryddet hallen kunne ejere af lystbåde et år benytte hangarer til klargøring. I 1971 blev hallen ombygget til ridehal og i oktober året efter blev den indviet og navngivet ”Maglebyhallen”.

Helgstrand

Efter af have været kommunal ridehal i 20 år, blev bygning og jord solgt til Ewa og Ulf Helgstrand. Først havde de rideskole og i hele perioden til 2015 havde de desuden hestepension. Ulf Helgstrand er formand for Dansk Ride Forbund. Han underviste på rideskolen sammen med sønnen Andreas, der i dag er en kendt berider og OL-vinder.

21. juni 2018. Familien Helgstrand fik i 1995 tilladelse til at opføre en villa på grunden i tilknytning til hestepension. (Foto: Dines Bogø).

I 1995 fik Helgstrands ekstraordinært tilladelse til at opføre en 189 m2 stor villa på en del af den tidligere springbane.

Åbenbart sker der noget, når der er gået 20 år. I 2015 satte Helgstrands ridehal og villa til salg.

Dragør Kommune gav tilladelse til nedrivning af hallen, selv om der i kommunens lokalplan 38 står: ”Hallen skal søges bevaret og skal i øvrigt respekteres ved eventuelle om- og tilbygninger”.

21. juni 2018. Luftwaffehangar fra 1944. Tilsvarende findes stadig mange steder i Danmark på tidl. tyske flyvepladser.

Essemann

Den nye ejer var ikke ukendt med Dragør. 58 årige Ulla Essemann, der har boet i Dragør i mange år, kendte hallen også, fordi hun sidst boede i villakvarteret Rytterager lige op til Maglebyhallen.

I stedet for at nedrive den historiske 1.630 m2 store hangar begyndte Ulla Essemann på en større renovering af hallen, der ligger omkranset af mange kastanjetræer og skærmende jordvolde.

De nuværende jordvolde opstod, da Store Magleby kommune i 1971 flyttede jordvolde der lå på tre sider af hallen og samtidig opgravede jord på østsiden af hallen til et regnvandsbassin.

Der er nu indrettet folde med nye træ- og kunststofhegn samt en 30 x 60 m udendørs sandbane. Der er plads til 22 pensionsheste.

Hallen er oprindelig bygget af Luftwaffe i slutningen af 1944 og dengang var tilkørslen fra den støbte ”cement-rullebane” via stikvej til sydsiden af hallen. Nogenlunde, hvor Rytterager stamvej ligger i dag.

Trækonstruktionen i loftet er lavet som ”samlesæt”. Hver bjælke har et nummer og de originale tegninger anviste, hvordan konstruktionen skulle samles.

RAF (Det britiske Luftvåben) anvendte kortvarigt hangaren som autoværksted efter befrielsen inden de overlod hangaren til Statens Civile Luftværn (senere benævnt Civilforsvaret). Marinen anvendte hallen i lighed med den nærliggende ”Hollænderhallen” til 1968.

Ulla Essemann udpeger et sted i gulvet i den store hal. Måske er det smøregrave man stadig kan se spor af i den store hal?

I tilknytning til hestepensionen findes et lejet sommergræsområde, som er omlagt med hestegræsblanding.

21. juni 2018. Ulla Essemann fortæller, at man på Rytterager 1 har heste, hunde, harer m.v. (Foto: Dines Bogø).

Se også yderligere fotos fra området ved Ridehallen på Rytterger her <TRYK>

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?