Pas på algerne: Dragør Søbad hejser det gule flag

Dragør Søbad følger i kølvandet på en række strande langs øresundskysten og hejser det gule flag på grund af forhøjet risiko for blågrønne alger, meddeler de i dag på Facebook. Det gule flag betyder ikke badeforbud, men at man skal være særligt opmærksom ved badning.

Et tommelfingerråd fra Miljøstyrelsen er, at hvis man går i vand til knæene og ikke kan se sine tæer, bør man holde sig væk.

Hvad betyder flagene?

Det rød-gule flag

Betyder, at livredderposten er åben, og at du skal udvise almindelig opmærksomhed, når du bader.

Det gule flag

Betyder, at du skal udvise særlig opmærksomhed ved badning. Livredderne kontrollerer jævnligt vandforholdene og bruger det gule flag til at advare om farer i vandet. Det kan være bølger, strøm, fralandsvind, brandmænd eller andre lokale forhold, som kræver særlig opmærksomhed. Spørg livredderne, hvis du er i tvivl.

Det røde flag

Betyder, at livredderne fraråder badning, fordi vandforholdene er livsfarlige. Det kan fx skyldes meget store bølger, meget kraftige strømforhold eller forurenet vand.

Kilde: www.respektforvand.dk

Fakta: Blågrønalger

  • Blågrønalger er glade for varmt og stillestående vand, så en sommer som nu med høje temperaturer og begrænset vind er ideelt for blågrønalger.
  • Algerne trives primært i Østersøen og i søer, så det er her man skal være særligt opmærksom på høje koncentrationer. Algerne kan dog også drive ind til de danske farvande og op igennem Øresund og bælterne.
  • Hvis man går i vandet til knæene og ikke kan se sine fødder, så bør man forlade vandet.
  • Algernes gift bliver fortyndet i vandet, så det er kun ved store opblomstringer af giftige alger, at de kan udskille så meget gift, at det bliver et sundhedsproblem for mennesker og dyr.
  • Algen kan medføre hudirritationer og høfeberlignende symptomer, hvis man får dem på kroppen. Dette vil man kunne opleve, hvis man bader et sted med høje koncentrationer eller opholder sig i vand med alger i lang tid.
  • Man skal også være varsom med ikke at få store mængder af algen ind i kroppen, da den indeholder giftstoffer, som nedbryder leveren. Hunde bør derfor heller ikke hoppe i vand med blågrønnealger, da de vil slikke sig efterfølgende og dermed få algerne i kroppen.

Kilde: Miljøstyrelsen

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?