Kirkevej 137-139

I 1969-1970 ønskede Store Magleby Kommune at tilbyde gårdejere nord og syd for Kirkevej, at de kunne sælge deres jorde til et nyt stort udstykningsområde (Byplan 2 og 3).

Skole, forretningskvarter, større beboelsesejendomme, villaer, gårdhuse og grønne områder.

Dragør Centret – Maglebytorv fra 1971-2018.

Området omkring Aldershvilegården på Kirkevej 129 blev udlagt til forretningsområde. De første forretninger blev opført øst for gården på Kirkevej 137-139.

Første del af forretningscentret opføres. (Dragør Lokalarkiv, B1634, april 1970).

I 2009 blev ejendommen ombygget med lejligheder på 1.sal.

September 2009. Lejligheder bygges på 1.sal. Foto: Dines Bogø

I ejendommen var der fra starten i 1971 Københavns Handelsbank og Hovedstadens Brugsforening. Senere mange skiftende mindre forretninger.

I 1950 var der ikke tænkt på, at der skulle ligge et center på Kirkevej tæt på Aldershvilegården. På Jægervej leger Seierøes og Toudahls drenge ud for nr. 3 og. I baggrunden ses Aldershviles østre lade og foran ligger Kirkevej. Man kan fornemme den tyske betonbane, der krydser Kirkevej. Det er nuværende gang- og cykel sti Schoutstien og Aldershvilestien. Flytelegrafist Niels Michael Seierøe fra Zone-Redningskorpset byggede villaen Jægervej 3, der senere blev købt af familien Rybner. (Arkivfoto)

Dragør Centret eller Maglebytorv er senere blevet udbygget med to nye afsnit henholdsvis nord og vest for Aldershvilegården.

Der har været en del udskiftninger og ombygninger i afsnit 1 og 2. Bl.a. havde Amagerbanken en afdeling to forskellige steder i centret.

Periodevis har flere lejemål været tomme, f.eks. Danske Banks lokaler i det ældste afsnit. Ultimo januar 2018 åbnede en ny restaurant på stedet.

Juli 2016. Banken er flyttet til Amager Landevej i Tårnby. Foto: Dines Bogø
Januar 2018. Lokaler har stået tomme længe. Nyt pizzeria/burger er flyttet ind. Foto: Dines Bogø
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?