En sensommersnak med Allan Holst

Dines Bogø har været på sommertur rundt i det Dragørske landskab og talt med forskellige fremtrædende lokale personligheder. Sommerturen slutter for denne gang med Allan Holst, som Dines Bogø fik aftale med et sted på Nordre Mole.

POLITIK ER SPÆNDENDE – MENNESKER ER FORSKELLIGE, SIGER VICEBORGMESTER ALLAN HOLST. (Foto: Dines Bogø)

Formiddags-vejret var skiftet fra sommer til ”efterår”, men hyggeligt alligevel at mødes med Allan Holst på Cafe Dragør Sejlklub på Nordre Mole

Allan Holst

Allan er født i 1954 i København SV. Familien flyttede til Vordingborg i 1964. Her fik han sin uddannelse ved Vordingborg kommune. Allerede som 17-årig var han aktiv i ”DSU”: Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

I 1978 mødte han Inge. Hun var på besøg i Vordingborg. De havde begge boet i Kbh. SV., men ikke kendt hinanden tidligere.

Inges forældre havde sommerhus i Søvang, så i år kan Inge og Allan sammen fejre 40 års ”Søvang-jubilæum”.

I 1980 overtog de det tidligere sommerhus, der blev solgt og de byggede det nuværende helårshus på grunden.

De tre børn (34, 30 og 25 år) er alle flyttet fra hjemme på Søvej.

Erhverv inkl. borgmesterposten

Ud over ansættelse i Vordingborg og Hvidovre kommuner har Allan været viceforstander på Landtransportskolen på Avedøre, haft egen vinbutik i det indre København og seneste job er på Landbohøjskolen til start på efterlønnen senere på året.

Som bekendt var Allan Holst fuldtidsborgmester i to perioder. 2006-2009 og 2010-2013. Den første periode ”kåret”, da der blev lavet en ”Rehlingkage” for at få udskiftet den konservative borgmester Asger Larsen.

Allan smiler og trækker på skulderen og erkender, at det nok var lidt af en overraskelse for alle, at han blev ”udråbt” til borgmester i november 2005.

Ved valget i november 2009 blev det til 792 personlige stemmer, så det var ikke gået helt dårligt i første periode i.flg. vælgerne.

Siden 2014 har Allan Holst været 1. viceborgmester og formand for By, Erhvervs- og Planudvalget.

Politik

Allerede i 1990 kom Allan Holst i Dragør Kommunalbestyrelse, hvor han sad i to perioder. I de perioder, hvor han ikke var valgt ind, var han formand for Folkeoplysningsudvalget.

På spørgsmålet om, hvordan er det er at være politiker er svaret:

”Jeg brænder for politik og det optager meget af min tid. Synes selv, at jeg er et hæderligt menneske, der behandler andre på en ordentlig måde. Jo, jeg har også hørt, at nogen mener, at jeg har ”uld i mund”.

”Selvfølgelig har jeg en mening om tingene, men når jeg f.eks. får mulighed for at se tingene fra ny vinkel eller får gode ny informationer, kan jeg skifte holdning. Det ville også være forkert at fastholde en beslutning, hvis det viser sig, at det giver et dårligt resultat”.

”Nogen vil kalde det, at jeg taler med to tunger, men jeg synes, at der skal være plads til at blive klogere”.

DB: Kan man komme ud for direkte kedelige oplevelser som politiker?

”Det er ubehageligt, at bliver ringet op på alle tidspunkter af døgnet og modtage en spand ukvemsord. Specielt ubehageligt, hvis det er en fra familien, der tager telefonen. Jeg har også, som andre politikere, været ude for, at enkelte borgere skifter til modsatte fortov, når de ser mig”, Allan Holst

”Men det er heldigvis ikke det dominerende. Stort set behandler vi hinanden pænt i det politiske liv. Tonen i salen kan være hård, men det er heldigvis ikke værre end, at man i pausen eller bagefter et møde kan hyggesludre”.

”Facebook og andre sociale medier har ændret på meget. Alt for ofte virker det som om nogle sager behandles og afgøres på Facebook. Det kan ikke være rigtigt. Vi er valgt til at tage beslutninger på et seriøst grundlag”.

”Det vil sige at sager har været behandlet administrativt, så man har sikret at formaliteter er på plads, juridisk og teknisk. Vi tager så beslutningen ud fra vores politiske vinkel”.

DB: Man kan se, at du følger med i mange Facebook-grupper, men det er sjældent, at du deltager i en debat?

”Bliver der skrevet noget direkte forkert, kan jeg finde på at skrive, hvad der er fakta, er i en sag”.

”Men har man ikke evnen til at frasortere personangreb, skal man holde sig fra politik. Der er nogen, der ikke kan klare sig i en faglig debat. De vælger så personlige angreb. Man bliver skuffet, men jeg har evnen til at skubbe det til side. Får man det ikke hurtigt sorteret væk knækker man halsen politisk”.

Borgmesterposten

AH: ”Du spurgte mig for ca. 4½ år siden om jeg foretrak udvalgsposter eller borgmesterkæden. Jeg svarede dig også dengang, at jeg hellere vil være borgmester, selv om diverse poster i udvalg også giver honorarer”

“Borgmesterposten giver den største politiske indflydelse, og fordi man møder så mange spændende mennesker i forskellige sammenhænge”.

”Når man laver en politisk aftale efter valget er det underforstået, at det parti, der får borgmesterposten, ikke får formandsposter i udvalg”.

”Jeg havde det helbredsmæssigt ikke godt i sidste efterår og derfor så du mig ikke så aktiv omkring kampen om borgmesterposten”. I sidste fire-årsperiode havde jeg det lidt svært med, at Eik var løbet med ”min kæde”, men i den nuværende periode er tingene afklaret og jeg har et fint samarbejde med Eik.”

”Hvis borgmesteren er forhindret i at deltage i møder, repræsenterer jeg i min egenskab af viceborgmester Dragør kommune. Jeg kommer som borgmesterens udsendte ikke som socialdemokraten Allan Holst”.

Sager

DB: Skal vi have et dige i Dragør?

”Ja det er politisk vedtaget. Digeudvalget blev nedlagt før det kom i funktion og vi har en stor rapport. Vi skal nu vælge mellem et rent kystdige eller en blandet løsning med kyst- og tilbagetrukket dige”.

DB: Hvad skal der ske med området, hvor Kongelundslejren ligger og hvor Forsvarets Efterretningstjeneste nu har deres to afdelinger?

”På Kongelundlejrens areal kunne man lave noget fritidsrelaterer. Det kunne godt være et vandland af den moderne type”.

”Når eller hvis FE fraflytter Skydebanevej bliver området udlagt til rekreativt område”.

DB: Hvilke områder vil du fokusere på. Unge, ældre, infrastruktur, arbejdspladser, skoler, idræt m.v.?

”Som du er klar over, vil jeg sige, at jeg interesserer mig for alle områderne, men skal jeg fremhæve et punkt nu vil det være infrastruktur”.

”Det er vigtigt, at man kan komme til og fra, og rundt i Dragør. Infrastruktur er andet end veje”.

“Det er også bolig- og erhvervsstruktur, og placering af kommunale institutioner, og den er grundlæggende for en velfungerende kommune. Vejene skal være i orden og godt, at man forbedrer forholdene på Kystvejen og på Englandsvej”.

”Førerløs bus til/fra Lufthavnen er en mulighed, men måske ikke den mest sikre og letteste at få implementeret. Men jeg tror på, at førerløse busser vil være en del af den kollektive transport i fremtiden”.

”Det er ikke uden grund, at jeg er formand for ”Temaudvalg om infrastruktur”.

”Jeg har man talt med mange medborgere, der nødvendigvis må benytte off. transport til/fra arbejdsplads. Så bliver man optaget af at finde endnu bedre generelle løsninger for alle”.

DB: Hvordan er samarbejde med Københavns Lufthavn? Ca. 4 % af lufthavnens areal ligger i Dragør Kommune?

”Der kan være mere eller mindre støj afhængig af, hvilken bane, der primært anvendes. Jeg har set indlæg om, at lufthavnen skal nedlægges, forbyde de helt store fly o.s.v.”

”Mange dragørborgere arbejder i Lufthavnen og da det er en lufthavn af National interesse, sker der ikke de store ændringer, men vi forsøger via dialog hele tiden at følge op, hvis der sker ændringer i naboforholdet. Vi må gerne være kritiske”.

”Vi har flere gange forsøgt at få ændret Støjzonegrænserne, men Lufthavnen ved udmærket godt, at giver de først efter for en lille justering, så kommer næste ønske. De er helt klar over, at vi i Dragør Kommune mangler arealer til nybyggeri”.

”Oprindelig gik jeg ind for en indendørs tennishal på Engvej. Men efter at jeg havde set planerne og på stedet oplevet, hvordan det ville påvirke boligområdet, går jeg ind for at hallen opføres ved Halvejen i Store Magleby”

Samarbejde

DB: Er der forskel på denne periode og sidste periode I havde tre mandater i byrådet?

”Jo klar over, at du tænker på Ole og Ole i årene 2014-2017. De har deres stærke sider og et stort netværk. De to nye A-mandater i byrådet har en anden baggrund, men vi finder, som du kan se, en fælles holdning, inden vi går i Byrådssalen. Som gruppeformand lægger jeg vægt på, at alle synspunkter kommer frem i vores forberedelse af sagerne, så vi er afklaret”.

”En anden ting. Vores administration er meget belastet af alle de ønsker om aktindsigt i så godt som alt. F.eks. hvor meget har en politisk modstander kørt i taxi for? Hvad har en udvalgsformand tjent de sidste fire år og hvor mange møder har han/hun deltaget i”?

Boliger i Dragør

”Hvis arealerne på Engvej bliver frigivet til boligbyggeri har vi en holdning til, at et mindre område ved Strandby skal bestå af alment byggeri. Et andet område op mod Wiederparken kan være blandede lejeboliger. Vi ønsker ikke private ejerboliger. Midt mellem de to områder skal der være et grønt område”.

”Vi er tilfreds med, at indvandrere, der kommer til Dragør, primært bor i pavilloner. Det mindsker trykket på lejeboliger i boligselskaberne. Desuden mener jeg, at tilflyttere kan bibringe nye impulser til Dragør”.

DB: Formoder, at I ikke går ind for boliger på havnen?

”Under ingen omstændigheder ønsker vi boliger på havnen. Det giver ikke aktivitet, men vi har ikke lagt os fast på, hvad der evt. skal erstatte det gamle skibsværft”.

Ønsker og generelt

”Jeg kunne godt tænke mig, at man lige tænkte sig om to gange inden man trykker ”Send”, når man som en pludselig indskydelse vil sende et indlæg til Facebook. Sikker på, at flere har fortrudt, at de fulgte en impuls”.

”Kunne man kigge på om der i Dragør kunne etableres en ”Dragør-garde”. Måske i Musikskolens regi støttet af sponsorer?”

DB: Jeg kan huske du nævnte det for en del år siden. Noget med ”Prins Jørgens Garde” i Vordingborg?

”Ja jeg var medlem af ” Prins Jørgens Garde”, hvor jeg spillede tuba”.

Allan Holst vil gerne høre mere om Søvang og Sydamager. Kan anbefale to foredrag med fotos og film i september om ”Søvang i 100 år”.

 

Seneste artikler

Foto: Bazoom AI.

Sådan forbereder du dig til vandreture på Island

Island er nok et af de flotteste steder på jorden, hvis man elsker udendørs eventyr. Fra store vandfald til vulkanske landskaber og gletsjere, byder Island på mange spændende vandreture. Men hvordan forbereder du dig bedst til vandreture Island, og hvordan får du den bedste oplevelse?

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?