Vi har modtaget:

Læserbrev: SVAR TIL OLE SVENDSEN

Vi har modtaget et læserbrev som svar på sidste uges læserbrev “The Never Ending Story” fra Ole Svendsen.

Af Svend Mathiasen

Borgmesterens voldsanmeldelse
I sidste uge kommer tidligere kommunalbestyrelsesmedlem og nu også tidligere medlem af socialdemokraterne, Ole Svendsen, med en række uhyrlige påstande i den af anklagemyndigheden nu definitivt afgjorte sag, hvori Eik Dahl Bidstrup anmeldte undertegnede til politiet for vold efter et møde i økonomiudvalget i september 2017. En sag jeg tror de fleste Dragørborgere efterhånden kender det entydige resultat af.

Ole Svendsen er naturligvis i sin fulde ret til at komme med sin personlige vurdering af, hvorledes han oplevede situationen og den efterfølgende sagsbehandling. Derom ingen tvivl. Problemet er bare, at Hr. Svendsen helt åbenlyst fejlkonkludere sine påstande. Formentlig i frustration over ikke selv at være udpeget som vidne af borgmesteren som det var tilfældet for de øvrige vidner i sagen, hvoraf absolut ingen kunne bekræfte borgmesterens forklaring om at være udsat for vold.

Politisk reaktion

Ole Svendsen beskylder i sit indlæg Liste T og Konservative for at puste nyt liv i den gamle voldssag fra september 2017.  Jamen dog, er det da slet ikke gået op for Ole Svensen, at sagen først blev afsluttet den 4. august i år og at intet ansvarligt parti eller politiker naturligvis vil rejse spørgsmål om borgmesterens eller andres (min) troværdighed før en så alvorlig sag er definitivt tilendebragt. Og det er den altså nu. At jeg personligt har været uskyldig sigtet i sagen, med hvad alt dette medfører, i mere end 9 måneder, forlanger jeg naturligvis ikke er en overvejelse Ole Svendsen skal forholde sig til. Hvilket han tydeligvis heller ikke gør.

Ole Svendsen afslører i sit indlæg, at han er indigneret over ikke at være afhørt i sagen som et af borgmesterens personlige vidner, da han, efter eget udsagn, var den politiker, der sad nærmest borgmesteren. Hvad Ole Svendsen ikke oplyser er, at mellem ham og borgmesteren sad og stod flere topembedsmænd, der sammen med flere politikere er afhørt som vidner i sagen. Videre anfører Hr. Svendsen, at: ”Svend Mathiasen ved godt hvad jeg så – det har jeg selv fortalt ham”. Den påstand har Ole Svendsen ganske ret i, idet han har fortalt mig, at han selv så, at jeg var vred på borgmesteren som jeg helt åbenlyst diskuterede kort, men heftigt med, efter mødet. Altså samme forklaring som de øvrige vidner er fremkommet med til politiet. Problemet er bare, at det absolut intet har med den påståede voldssag at gøre. At jeg var vred på borgmesteren og gav udtryk for min vrede skyldtes, at han kort forinden på ØU-mødet havde afgivet direkte urigtige oplysninger til udvalget omkring tilførelsen af midler til ældreplejen. Hvad borgmesteren nøjagtig påstod over for udvalget kan jeg desværre ikke oplyse, idet der ikke må citeres fra lukkede udvalgsmøder.

Hvad er vold?

På mit spørgsmål om, hvorvidt Ole Svendsen havde set at jeg ligefrem skulle have givet borgmesteren et slag på skulderen, svarede han nej. Og dermed falder beskyldningerne, ligesom borgmesterens forklaring til politiet til jorden. Jeg tilbød ovenikøbet et direkte telefonnummer, så Ole Svendsen kunne ringe til politiet og fremsætte sin vidneforklaring. Men det havde Hr. Svendsen intet ønske om.

Til orientering kræver en anmeldelse om vold efter straffelovens bestemmelse, at der er udført en fysisk handling fx i form af slag eller lignende. Og det har som bekendt aldrig været tilfældet i denne sag. Spørg i tvivlstilfælde Københavns Politi, Anklagemyndigheden eller Amager Hospitals skadestue, hvor borgmesteren – forud for anmeldelsen – var tvunget til at indhente en skadestueerklæring, der naturligvis viste sig at være var spejlblank.

Ole Svendsen anfører, at han ikke er bekendt med, hvem der er afhørt som vidner i sagen, men at Liste T’ 3 medlemmer måtte være inhabile som partikammerater. Fakta er at Liste T ikke har eller havde tre, men to medlemmer af økonomiudvalget. På det anførte tidspunkt var det Peter Læssøe og undertegnede. Peter Læssøe er på intet tidspunkt afhørt som vidne i sagen, al den stund han ikke var tilstede i mødelokalet på tidspunktet og hvad undertegnede angår blev jeg af naturlige årsager ikke afhørt som vidne i sagen, men som sigtet. Og at påstå, at embedsmændene har talt usandt som vidner fordi de, efter Ole Svendsens opfattelse, skal være neutrale er ikke mindre end det rene vrøvl. Igen skyder Ole Svendsen langt forbi virkeligheden.

Personlige omkostninger

Endelig mener Ole Svendsen, at jeg skyndsomt bør give Borgmesteren en uforbeholden undskyldning.

Mener du virkelig det, Ole Svendsen? Jeg har været sigtet som en forbryder i sagen i mere end 9 måneder, Jeg har måttet afgive DNA-prøve til politiets register og jeg har fået taget fingeraftryk og fotos til politiets forbryderalbum – alt sammen på grundlag af borgmesterens fatale mangel på format, dømmekraft og udbredte ønske om at få opmærksomhed og sympatitilkendegivelser op til valget. De ovennævnte personlige indgreb er nu alle slettet i politiets registre som følge af anklagemyndighedens afgørelse / frifindelse, men morsomt har det bestemt ikke været. Mon ikke det var mere rimeligt, at borgmesteren viste sig som en mand, respekterede anklagemyndighedens utvetydige afgørelse og gav en uforbeholden undskyldning.

Venlig hilsen
Svend Mathiasen

 

Seneste artikler

Arkivfoto.

Øresundsregionen oplever positiv udvikling

Øresundsregionen viser tegn på fortsat positiv udvikling i integrationen mellem Danmark og Sverige. Ifølge det nyeste Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 inden for et år, er der stadig stort potentiale for yderligere forbedringer. Det nye indeks fremhæver, at fire indikatorer er steget, tre er uændrede, og to er faldet sammenlignet med året før.

 
 

Fik du læst?

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

Læs mere »