SKETE DER ET MORD I KONGELUNDEN?

Ligger Søvang i Kongelunden? Nok har byen Søvang på Sydamager 100 års jubilæum i år, men det er ikke ensbetydende med, at stedet er almindelig kendt uden for Amager.

I 1942 kunne man i de censurerede landsdækkende aviser læse om “Mordet i Kongelunden”. I virkeligheden foregik det omtalte mord i Søvang, men byen på Sydamager var dengang og nu ikke en landskendt lokalitet. Det var nok derfor, at avisredaktionerne valgte at bruge betegnelsen ”Kongelunden”.

1942. Politifoto, der viser sommerhuset på daværende Birkevej 26. Fra 1976 er adressen Birkevej 32. Huset er set fra Tværvej, hvor der dengang også var indgang.

Iflg. aviserne var mordet begået tilbage i 1936 og sagen blev dengang bl.a. omtalt som ”Syremordet”, ”Mordet på Amager” og ”Liget der blev væk”.

Hvad skete der fastelavnsmandag i 1936?

Tre kommunister Meerits, Säre og Wakepea fra Estland, der boede illegalt i Danmark, fik til opgave at likvidere en fjerde illegal estisk kommunist.

Det drejede sig om den 33-årige Johannes “Martynov” Eltermann, der blev beskyldt for af være Nazi-spion m.v.

Eltermann blev fastelavnsmandag den 24. februar inviteret til fest, der skulle holdes i et nyopført lille sommerhus, man havde lånt på Birkevej 32 i Søvang.

Ifølge ældre beretninger blev der blandet sovemiddel i det smørrebrød, som Eltermann fik, men det virkede ikke. Han blev så grundigt ”afhørt”, men nægtede forræderi over for sine kommunistiske kampfæller.

Det endte med, at Eltermann blev bedøvet med æter, fik en dødelig indsprøjtning og for en sikkerheds skyld blev han kvalt.

Næste dag fjernede man gulvbrædderne i det soveværelse, der var i et lille anneks nord for selve sommerhuset. Her gravede man et større hul, lagde liget ned, dækkede det til og lagde gulvbrædderne på plads.

1942. Anneks med soveværelse lå lidt nord for selve sommerhuset. Det har ikke været nemt at grave et stort hul under gulvbrædderne i det lille rum. Politiet kunne konstatere, at der lå knogler m.v. der var forsøgt opløst i syre. (Politifoto modtaget af Erik Nørgaard, der skrev en bog om sagen).

Nogle dage efter tog kommunisten Oscar Petersen (en bror til sommerhusets ejer) til Søvang, hvor han lagde et lag cement over liget.

I det kommunistiske arbejderblad havde der nogle dage efter fastelavn stået en artikel, hvori man beskyldte den “forsvundne” Johannes Eltermann for mindst at være nazispion, sadist, homoseksuel, forræder og morder.

Ordre fra Moskva

Efter ordre fra Moskva vendte gerningsmændene og sommerhusets 31-årige ejer Rudolf Petersen tilbage i maj måned. Liget blev gravet op og parteret. Brødrene Rudolf og Oscar Petersen havde pr. hestevogn kørt jerngryder, en spand og et lille badekar til Søvang.

Af en længere beskrivelse fremgår det, at det at liget blev opløst med ætsende stoffer og det opløste lig blev anbragt i graven. Noget tøj og gryder m.v. blev gravet ned i haven i naboskellet til Birkevej nr. 30.

Gestapo har metoder

En af gerningsmændene Karl Säre blev senere førstesekretær for det estiske kommunistiske parti, og han medvirkede meget aktivt, da Sovjet i 1940 indlemmede Estland. Uheldigvis for Säre blev han senere, da tyskerne erobrede ”De baltiske Lande”, anholdt af det estiske politi i Tallinn og udleveret til Gestapo.

Under en af de mange afhøringer i Berlin tilstod Säre, at han havde været med til et mord på Amager i Danmark.

1942. Politiets rids af sommerhus, anneks og have. Adresse dengang Birkevej 26. I dag nr. 32.

Säre blev “udlånt” til Danmark for at blive afhørt af det danske kriminalpoliti. Her fortalte han igen om begivenhederne i 1936, og samtidig oplyste han desuden navnene på andre involverede samt navne på flere estiske kommunister, der havde været aktive i Danmark.

Kriminalpolitiet tog til Birkevej 32 i Søvang for at undersøge jorden under annekset. En geolog, en kemiker og en retsmediciner, der deltog, kunne konstatere, at der lå ”noget” under gulvet i soveværelset.

Man fandt også tøj, spande, gryder m.v. uden for nedgravet i haven. Karl Säre blev sendt retur til Tyskland, hvor han forsvandt. De øvrige aktører, som man kunne finde, blev anholdt og dømt for mord og medvirken til mord.

Politifoto med resultatet af overgravning i haven ved naboskellet.

Sommerhuset sælges

Sommerhuset blev pr. 1. juli 1944 solgt til Hans Christian og Dyveke Galsbo fra Sundby. Sælgeren Rudolf Petersen undlod at fortælle om begivenhederne i 1936 og 1942. Naboerne sagde heller ikke noget til de nye sommerhusejere.

1947

Familien Galsbo blev derfor stærkt irriteret; da politiet i 1947 bad om at få lov til at foretage en undersøgelse af haven og samtidig grave op under gulvbrædderne i deres soveværelse i annekset.

Efter 1947 talte Galsbos ikke meget mere om “oplevelsen”. Annekset blev fortsat brugt som familiens soveværelse og familien fortalte, at de heldigvis fortsat sov godt.

Sommerhuset i Søvang som familien Galsbo havde fra 1944-1985. (Familiefoto udlånt af sønnen Jørgen Galsbo, der kendte sagen godt).

Årsagen til at politiet ønskede at grave igen var, at en af de anholdte gerningsmænd, nemlig Johannes Meerits ændrede sin forklaring.

Han påstod nu, at den formodede dræbte Eltermann var flygtet fra Danmark i 1936, og at det hele var arrangeret for at dække over et illegalt våbendepot, som skulle have været i sommerhuset i Søvang.

Meerits påstod videre, at de rester politiet havde fundet i graven, bl.a. stammede fra nogle dyr; men politiets teknikere var fortsat af en anden mening efter fornyet mere detaljeret opgravning og undersøgelse.

Sommerhus 1935-1985 og ny villa opført 1986. (Tegning: Dines Bogø).

Ny villa og misforståelser

Måske dukker der nye oplysninger op efterhånden, som KGB-arkiverne i Moskva bliver åbnet?

Under alle omstændigheder blev sommerhuset nedrevet i 1985, da familien Galsbo solgte grunden.

Redaktør og forfatter Erik Nørgaard skrev om sagen i 1991. Han ærgrede sig, da han senere erfarede, at han i sin bog havde placeret gerningsstedet forkert. Han var ikke opmærksom på, at vejnavne og husnumre blev ændret i Søvang pr. 1. marts 1976 efter, at området var blevet ”byggemodnet”.

Tilsvarende kom pens. politiassistent Poul Fjeldgård ”Fjelde” galt afsted, da han 10 år senere skrev om sagen i en af sine bøger. Han mente, at ”begivenheden” var foregået i Kongelunden i et sommerhus, der hed ”Søvang”.

I 1986 blev der opført en moderne villa på den 934 m2 store hjørnegrund. Indgangen fra Tværvej er sløjfet og alle spor fra årene 1936, 1942 og 1947 er for længst væk.

1993. Villaen på Birkevej 32 set fra Tværvej. I forgrunden ser man den gamle indgang (Tværvej 30), der blev lukket, da villaen blev opført.
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?