Ny ledelsesstruktur for Dragørs Skoler

Et flertal i Skoleudvalget har på et møde torsdag aften den 13. september, sagt ja til et forslag til en ny ledelsesstruktur for Dragørs Skoler, meddeler formand for Skoleudvalget Lisbeth Dam Larsen i en pressemeddelelse.

Formand for Skoleudvalget, Lisbeth Dam Larsen (A)

AOV´s forslag til fremtidig ledelsesstruktur for skoleområdet i Dragør Kommune:

Baggrund: Konsulentfirmaet Genitor har udarbejdet en evaluering af ledelsesstrukturen for skoleområdet i Dragør Kommune, juni 2018.

Evalueringen er blevet drøftet i Det rådgivende Skoleorgan og i to omgange i skoleudvalget – i anden omgang efter deltagelse af de tre skoleledere, som svarede åbent på skoleudvalgets mange, mange spørgsmål.

Evalueringen påpeger, at der mangler ledelseskraft i organisationen, og at ledelsesstrukturen virker uklar. Dog anbefaler de, at man fastholder strukturen, idet organisationen har brug for ro, og strukturen har brug for tid til at virke – men med et lidt ændret organisationsdiagram.

Samtidig kommer Genitor med en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke ledelseskraften og tydeliggøre opgave- og ansvarsplaceringen samt påpeger mulige justeringer.

Eksisterende ledelsesdiagram:

Justeret ledelsesdiagram:

Både fra Det rådgivende Skoleorgan og fra de tre skoleledere lyder der et meget stærkt ønske om at fastholde det nuværende antal ledere og bevare skolestrukturen med enkelte justeringer.

Samtidig opfordres politikerne til at tage beslutning om den fremtidige SFO-struktur, hvor alle er enige om, at der kræves ændringer og en tiltrængt, endelig beslutning.

Forslag til Skoleudvalgets drøftelse og beslutning

På baggrund af hidtidig erfaring med ledelsesstrukturen, anbefalinger fra Det rådgivende Skoleorgan, fra Dragørs tre skoleledere og fra evalueringsrapporten udarbejdet af konsulentfirmaet Genitor fastholdes ledelsesstrukturen for skoleområdet med nedennævnte justeringer og med det justerede ledelsesdiagram som udgangspunkt.

I den fremtidige ledelsesstruktur gives der rum for forskellige ledelsesstrukturer og forskellige kulturer på de tre skoler under forudsætning af fortsat samarbejde, erfaringsudveksling og sparring, og fastholdelse af en overordnet målsætning for folkeskolerne i Dragør. Det tydeliggøres samtidigt, at ikke alle stillingstyper med ordet ’leder’ nødvendigvis har et ledelses- og personaleansvar, men mere har karakter af stabsfunktion, som f.eks. didaktisk leder og administrativ leder.

Ledelsesansvaret og beslutningskompetencen flyttes ud til skolelederen på den enkelte skole fra politikere og fra forvaltning således, at der politisk fastsættes mål og rammer, og at forvaltningen skal have en koordinerende rolle i forhold til politiske mål og lovgivning, frem for den daglige ledelse. Skolelederen har samtidig ansvaret for løbende at justere og tilpasse ledelsesstrukturen herunder at uddelegere ledelsesansvaret ift. egen vurdering af, hvordan den enkelte skoles personaleressourcer bedst udnyttes, så der opnås en tydelig, effektiv ledelseskraft ift. at løse skolens kerneopgaver, herunder at sikre medarbejdernes og børnenes trivsel og at nå skolens mål gennem ”ledelse tæt på”.

Det er skolelederens ansvar og beslutningskompetence at tilrettelægge en hensigtsmæssig ledelsesstruktur, dog anbefales det, at skolelederen i sine overvejelser inddrager

  • vurdering af, om det relativt store antal lederstillinger er nødvendigt
  • at afdelingsledere og didaktisk leder til en vis grad bør deltage i undervisningen
  • hvordan Skolebestyrelsen, tillidsrepræsentanter (TR) og MED bedst inddrages som en aktiv del af ledelsesarbejdet

Skolerne beholder det bevilligede ledelsestillæg, uanset hvilken ledelsesstruktur den enkelte skoleleder vælger. Med den økonomiske rammestyring vil det betyde, at det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, hvilken ledelsesstruktur, der kan give mest værdi for skolens tildelte midler.

Indenfor 1 år ønskes gennemført en evaluering. I første omgang ved høring i Det rådgivende Skoleorgan og ved Skoleudvalgets drøftelse med de tre skoleledere. Herefter i forbindelse med gennemgang og vurdering af Kvalitetsrapporten for skoleåret 18/19.

Drøftelse og beslutning om den fremtidige SFO-struktur gennemføres i selvstændig proces.

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?