Liste T: AOV stikker kniven dybt i SFO’erne med nyt budgetforlig

Det netop indgåede budgetforlig for Dragør møder skarp kritik. Både Liste T og Konservative forlod forhandlingsbordet inden forliget var i hus og siden har det fyget med kritik mod AOV´s endelige budgetforlig 2019-2022 for Dragør, som blev præsenteret mandag i denne uge.

AOV stikker kniven dybt i SFO’erne, skriver Liste T i en pressemeddelelse til DragørNyheder.dk:

-AOV går i budgettet for 2019 i særlig grad til den på SFO’erne – i Liste T´s øjne efterlader de SFO’erne i en markant dårligere forfatning. Det er i den grad ikke, hvad vi har brug for på SFO-området, som er nødlidende oven på folkeskolereformen.

Der var engang – det var i 2011 – Dragør Kommune stadig havde fritidshjem, som var et fantastisk fritidstilbud til børnene i 0.-3.klasse. Da AOV i 2011 besluttede at omdanne dem til SFO’er, havde kommunen en socialdemokratisk borgmester, der lovede, at de ville blive Danmarks bedste SFO’er.

Kvalitets tabet har været mærkbart, og når man ser på AOVs budget for 2019, stikkes kniven stadig dybere ind.

For det første kræver AOV 3,5 mio. kroner ekstra ind på SFO-takst hos forældrene. Det betyder en takststigning på cirka 427 kroner om måneden – fra 1.044 kroner til 1.471 kroner.

Man skal ikke tro, at stigningen vil komme børnene til gode. SFO-taksten er ikke styret af dagtilbudsloven, så forældrebetalingen går ind i kommunens store kasse og ikke i SFO-budgettet.

Lukker tre SFO’er

Derudover vil AOV lukke tre SFO’er. Lukningerne har især store negative konsekvenser for børn på Store Magleby Skole og på Nordstrandskolen.

Sølyst SFO og Hovedgadens SFO lukkes. Alle børn i 0.-3. klasse på Store Magleby Skole skal gå på Kirkevejens SFO og Tulipanen SFO. Oprindeligt var de to institutioner normeret til i alt 200 børn (normeringerne blev i vinter slettet fra kommunens hjemmeside). Fremover skal de huse op mod 292 børn (antal indmeldte børn i maj). Der skal altså proppes 92 børn yderligere ind på de to institutioner.

Jægervejens SFO lukkes også. Det betyder, at op mod cirka 280 elever på Nordstrandskolen fremover skal gå på hhv. Hartkorn SFO og Nordstrandens SFO. De var tidligere normeret til i alt 210 elever. Her går allerede cirka 50 børn flere end den oprindelige normering, og med lukningen af Jægervejens SFO skal man nu tage imod yderligere en klasse.

Det er sammenstuvning af børn, som for bare 7 år siden havde været utænkelig.

Lukningen af Jægervejens SFO betyder også, at en klasse fra Dragør Skole skal flyttes – sandsynligvis til Blushøj SFO. Det regnskab går bedre op. Det betyder, at der fremover skal gå op mod 180 (cirkatal på indmeldte børn i maj) elever fra Dragør Skole på hhv. Strandengene SFO og Blushøj SFO. De to institutioner var tidligere normeret til i alt 180 elever.

Skærer 6 ledere

Dertil kommer, at selv om der ’kun’ lukkes tre institutioner, så sparer man 6 pædagogiske SFO-ledere. Det betyder, at:

  • 1 SFO-leder på Store Magleby skal være leder af SFO’er på to matrikler med i alt 292 børn.
  • 1 SFO-leder på Nordstrandskolen skal være leder af SFO’er på to matrikler med i alt 280 børn.
  • 1 SFO-leder på Dragør Skole skal være leder af SFO’er på to matrikler med i alt 180 børn

Det lyder i vores øjne som opskriften på at skabe problemer a la dem, vi oplevede, da Dragør Skole og Nordstrandskolen blev til én skole på to matrikler. Det står endnu ikke klart, hvordan koblingen mellem SFO-lederen på SFO’erne og indskolings-SFO-lederen på skolerne kommer til at blive. Det vil blive yderst vigtigt at få afklaret.

AOVs beslutning er i øvrigt taget uden at inddrage Det Rådgivende Skoleorgan, selv om det sidste år blev besluttet, at organets første opgave skulle være at diskutere SFO-struktur.

15,2 mio kroner i kassen

Salget af Jægervejens SFO og Hovedgadens SFO vil indbringe cirka 8 millioner kroner – Sølyst SFO laves om til en integreret daginstitution. Læg dertil de 3,5 mio. kroner årligt i forhøjet SFO-takst og årlige besparelser på ledelse, bygningsdrift og  vedligehold på 3,7 mio. kroner på SFO-området (og på Klub Sølyst, der også nedlægges).  Det er 15,2 mio. kroner det første år ved fuld effekt.

Med så store besparelser på  SFO’erne, bør man som minimum bygge om og bygge til på de tilbageværende SFO’er, så børnene fremover ikke bare opbevares, men kan få et aktivt fritidsliv i ordentlige rammer. Især bliver presset på Kirkevejens SFO, Tulipanens SFO og Hartkorns SFO meget stort.

AOV afsætter imidlertid kun 500.000 kroner til ombygningsudgifter i forbindelse med den nye SFO-struktur. Det er i Liste Ts øjne en hån og alt for lidt til at sikre, at SFO’ernes mulighed for at blive et attraktivt tilbud til vores mindste skoleelever.

Vi har oplevet faldende opbakning til SFO’erne siden folkeskolereformen trådte i kraft – og vi frygter, at denne omgang kommer til at udhule tilbuddet yderligere.

Annette Nyvang, Ann Harnek, Ebbe Kyrø og Peter Læssøe
Kommunalbestyrelsesmedlemmer Liste T

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?