Opstartskursus for de nytiltrådte skolebestyrelser

Den 22. september afholdt Dragør Kommune i samarbejde med Skole og Forældre opstartskursus for de tre nytiltrådte skolebestyrelser.

Nøgleord fra opstartskursus: Årshjul, engagement, struktur, inspiration m.v.

Skole og Forældre underviser

De tre skolebestyrelser var mødt op i Hollænderhallen, og her blev de undervist af Skole og Forældre i, hvad det vil sige at sidde i skolebestyrelsen og ikke mindst i, hvilke muligheder de har som forældrevalgte. Skole og Forældre er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

Nå målene i samarbejde

Deltagerne fik mulighed for at arbejde med forskellige cases og fik dermed også drøftet, hvordan skolebestyrelsen – i samarbejde med skoleledelsen – bedst muligt når sine mål.

Stort engagement

Der var stort engagement dagen igennem, hvilket lover godt for det vigtige arbejde i de nye skolebestyrelser.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?