Kirkevej 172: Et hus der er i fokus i øjeblikket

I nyere tid har der været talt en del om Kirkevej 172, måske bedre kendt som ”Menighedsbørnehaven”.

Villa Dalhøj

Ejendommen på Kirkevej 172 lige øst for Dragør Kirke blev opført omkring 1888 til skibskaptajn Hans Jansen Pyndt.

Murermester på villaen var Rasmus Pedersen Guldborg (1838-1912), der få år før havde opført naboejendommen ”Dragør Kirke”.

”Villa Dalhøj”, Kongevejen uden nummer, Kirkevej 1, Kirkevej 3 og nu Kirkevej 172.

Flere forskellige lokale ejere havde villaen i kortere tid, indtil overlæge ved Søværnet Frands Halberg købte ”Villa Dalhøj” i 1901.

I 1917 solgte Halberg villaen til grosserer Karl Johannes Høyers, men i.flg. Folketællingen året før havde familien Højers lejet villaen før købet.

I dag ser man flere Malteserkors på bygningen. Høyers var frimurer, men var symbolerne, der før han købte villaen?

Ca. 1937. Grosserer Karl Johannes Høyers villa med den fine køkkenhave og blomsterbed, hvor børnene leger i dag. Fra før kirkegården blev udvidet mod syd. Lo og Lade er ikke opført. Nørregade støder helt op til Stationsvej. Amagerbankens første bygning (nuværende Lægecenter) er ikke opført. Bemærk også ”Den gule skole” på Vestgrønningen 5. (Det Kgl. Bibliotek).

Lige efter besættelsen i juni 1945 købte konditor Volmer Louw, den villa, der lå lige op a konditoriet. Han solgte dog ”Villa Dalhøj” allerede to år efter.

Ny køber pr. 1. november 1947 blev Kristelig Forening for Mænd og Kvinder i Dragør. Måske bedre lokalt kendt som ”Menighedssamfundet”.

Selv om Carl Høyers (som han selv foretrak at skrive sit navn) havde solgt villaen i 1945 blev den fortsat omtalt som ”grosserer Høyers villa”. Få var sikkert klar over naboen, konditor Louw havde ejet villaen i lidt over to år.

Børnehaver i Dragør

Der havde længe i fyrrene været et stort behov i Dragør for at åbne en stor børnehave. Der havde været enkelte mindre private pasningsmuligheder i byen.

Chr. Mølsteds datter Hedvig havde en børnehave. På Strandlinen og i Chr. Mølstedsgade. Redaktør Holbechs søster havde en børnehave i Villa Blushøj på Engvej. Frk. Alice Jensen havde en lille børnehave i Von Ostensgade 10.

I Menighedshuset har der været passet børn og mange i Dragør have aftaler med børnehaver i Tårnby kommune.

2. februar 1949

Det tog noget tid med ombygningen, da man stadig efter besættelsen periodevis led under materialemangel. Desuden blev sagen forsinket, fordi man på et tidspunkt også ønskede at der også skulle være en vuggestue i villaen.

Ca. 1950. Børnehaven er netop rykket ind på ”Kirkevej 3 i Villa Dalhøj”. Konditor Volmer Louw, der ejede Dalhøj i få år, havde konditori i Lauritz Schiønnemanns tidligere snedkerværksted (nu Bellano). Ejendommene på Dragørhjørnet blev nedrevet 1955-56. (Foto udlånt af Jane Otzen).

Stat og kommune gav tilskud til ombygningen og kommunen lovede driftstilskud.

Onsdag den 2. februar 1949 åbnede børnehaven, der dengang havde adressen Kirkevej 3.

Man markerede åbningen selv om Dragør Kommunalbestyrelse havde henstillet, at man undlod dette, da der havde været en del røre om økonomien.

Der var plads til 40 børn mandag til lørdag.

Husnumre

I begyndelsen havde villaen ikke noget husnummer. I Folketælling i 1911 er villaen ligefrem opført under ”Kongevejen”. Da man begyndte at anvende husnummer, blev adressen Kirkevej 1.

I daværende lille Dragør kommune startede husnummeringen på Kirkevej fra Dragør Kirke (daværende kommunegrænse) mod Vestgrønningen. Ved den store husnummerændring i 1943 mente man, at kirken nok også burde have et husnummer. Det blev så nr. 1 og ”Villa Dalhøj” blev så ændret til Kirkevej 3.

Det med at Dragør havde sin nummerering på et kort stykke og Store Magleby havde numre på det meget lange stykke af Kirkevej var noget rigtig bøvl.

I 1964, samtidig med Dragør Telefoncentral blev fuldautomatiseret, fik børnehaven sin nuværende adresse, nemlig nr. 172 og Dragør kirke fik nr. 170.

Udbygning og ny børnehave i Søvang

Det er ”De samvirkende Menighedsbørnehaver”, der er ansvarlig for børnehaven.

Fra start var frk. Gudrun Maes leder og efterfulgt gennem mange år af frk. Alice Jensen. På 1.sal var der indrettet en tjenestebolig.

Før villaen blev erhvervet, havde der også været planer om at indrette børnehave i Missionshuset i Bymandsgade 2.

Oktober 1974. Tømrermester Svend Bülow opfører tilbygningen. (Foto fra jubilæumsbog 1949-1999).

I 1970 ønskede man at udbygge børnehaven og man fik tilbudt en nybygning på Strandjægervej eller på Gasværksgrunden.

Det endte som bekendt med en udbygning på Kirkevej, der blev opført af tømrermester Svend E. Bülow.

Det forlød, at børnene i tre måneder var flyttet til ”Villa Aryth” på E. C. Hammers Vej 2, da nybygningen skulle forbindes til den ældre villa, men det var nok nærmere en børnehaveklasse fra Dragør Skole, der midlertidigt benyttede ”Villa Aryth”.

Tilbygningen blev indviet i 1975. Året før havde Alice Jensen fejret 25-års jubilæum på Kirkevej.

I 1976 kom der endnu en Menighedsbørnehave. Søvang Menighedsbørnehave lå på Akacievej 3 (Fælledvej 157) ved Møller Jensens minimarked. De to børnehaver blev ledet af en fælles bestyrelse i mange år med boghandler Ernst Jensen som formand.

50 år på Kirkevej. I 1999 var der indgang via tilbygningen fra Kirkevej. (Foto fra jubilæumsbog 1949-1999).

Løst og fast

For mange år siden fortalte grosserer Høyers søn Paul (f. 1908) om livet i Dragør. Jeg undrede mig, da han af og til også fortalte om tiden før sin egen tid. Forklaringen var, at han hver søndag gik tur med sin far, der fortalte om mennesker og huse omkring århundredeskiftet. Cirkuspladsen på Stationsvej, tivoli på boldbanerne på Stationspladsen, soldaterne der stilledes til mønstring på Vestgrønningen ud for Lillegade o.s.v.

Faderen havde fortalt, at militæret i 1914-15 ville leje værelser i villaen til indkvartering af officerer. Da faderen Carl Høyers kunne anvise andre værelser i byen, slap man for indkvarteringen.

Lejligheden på 1. salen blev ofte lejet ud. Fra 1917-22 boede Marie og Alfred Mikkelsen i lejligheden. Hun var blevet enke og hun passede fortsat deres gl. BP-tank og købmandshandel på Amager Landevej 152. I 1966 blev hun myrdet og sagen var omtalt på forsiden af landets aviser. Fru Mikkelsen havde familie både i Dragør og Store Magleby.

I 1924 fik Høyers tilladelse til, på nærmere bestemte vilkår, at opføre en garage helt ud til vejen. Garagen er nedrevet for mange år siden og i dag har Menighedsbørnehaven to P-pladser på stedet.

Der er ændret på facaden for ikke så længe siden, men sådan så der ud for 10 år siden fredag den 3. oktober 2008. (Foto: Dines Bogø).

Ændrede vilkår

I 1974 blev der aftalt en driftsoverenskomst mellem Dragør kommune og Menighedssamfundet.

Fra 1987 er leder af ”Menighedsbørnehaven i Dragør” Kirsten Ulrich Nielsen. Det overordnede ansvar er fordelt på kommunalbestyrelsen, børnehavens bestyrelse og forældrebestyrelsen.

Menighedssamfundet ejer bygningen og der ydes kommunalt tilskud til husleje og drift.

Af udkast til budgetforlig den 24. september 2018 fremgår det, at det kommunale tilskud til Menighedsbørnehaven skal bortfalde.

Om det betyder, at det er slut med børnehave efter 70 år i Villa Dalhøj, afklares sikkert inden for den nærmeste fremtid. Budgetforliget skal til afstemning den 4. oktober 2018.

21. maj 2017. Bemærk flere mindre bygninger bag børnehaven, som ikke er synlige fra gaden. Nu er der kommet ”kiss and goodbye p-båse” foran børnehaven. (Kortforsyningen).
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?