Læserbrev: Vandparkens ufrivillige naboer

Vi har modtaget et læserbrev: 

 

Fra: Kenneth Olsen, 2791 Dragør

Vi bliver alle ufrivilligt naboer til placeringen af Copenhagen White Water Park i Dragør.

Med forslaget om CWWP forsøger en del af Dragør Kommunes politikere at fremme sin egen politiske karriere.

Det viser sig dog, at prestigeprojektet CWWP møder så kraftig modstand fra Dragørs borgere, at det kan give gevaldigt bagslag. Politikerne vil blive husket som de politikere, der overvurderede Dragørs begrænsede kapacitet og pure underkendte borgernes velmenende protester.

Realiseringen af CWWP i Dragør bliver højst sandsynligt borgmester Eik Dahl Bidstrups Waterloo.

Dragør Kommune har bevidst tilbageholdt oplysninger om, præcist hvor og hvorledes opførelsen af Copenhagen White Water Park eventuelt skal foregå, på trods af at der har været rig mulighed for at gå i dialog, og som minimum informere de nærmeste naboer til det potentielle byggeområde.

Alle i Dragør bliver reelt set naboer til CWWP, og vi må fremadrettet dagligt leve med, hvad parken bringer med sig: Permanente støjgener fra hele parkområdet, indkig i folks private boliger samt haver, øget trafik, øget turisme, overbelastning af havnen, øget brugerantal ved badefacilliterne ved Øresund, flere passagerer i busserne osv. Dette kan ikke undgås. Med mindre at vi gør noget aktivt som borgere.

Fremtiden vil nøjagtigt vise, hvor slemme følgevirkningerne er i Dragør – men så er det desværre for sent. Som tilbagevendt bysbarn har jeg, og folk i min nærhed, ikke nævneværdigt lyst til at være forsøgskaniner i politikernes uigennemtænkte og økonomisk urealistiske prestigeprojekt.

Dragør Kommune leger intentionelt kispus med borgerne og vores skæbner.

Bliver Dragør et bedre sted at bo for borgerne?

Dragør har efter min mening ikke kapacitet til at rumme CWWP. Forandring kan være rigtig fint, men man bliver også nødt til at vurdere, om Dragør bliver et bedre sted at bo, eller om Dragør vil lide under en uoprettelig skade, som kommunen påfører sine egne borgere, der vel at mærke ikke selv har bedt om vandparken. Politikerne har ikke borgernes opbakning.

Det er Dragør Kommune, som egenhændigt vil gennemtrumfe opførelsen af den store vandpark.

Københavns Kommune sagde blankt nej til CWWP – og det var der utallige gode grunde til.

Flere kommuner har som bekendt også sagt nej tak til lignende vandforlystelser og sportsanlæg med vand, eftersom man i de andre kommuner værner om sine borgere og lytter til borgernes behov, og ydermere tager vurderingen af de respektive byers begrænsede kapacitet meget alvorligt.

Naboerne til CWWP.

Da Andelsboligforeningen Kastaniegården på Kirkevej 56, hvor jeg bor, indenfor få døgn har fundet ud af, at Dragør Kommune har planer om at medvirke til at betale for og bygge den selvejende institution CWWP helt op til vores matrikel, som er underlagt landzoneregler, så er beboerne blevet dybt berørte.

A/B Kastaniegården består af 17 boliger, som er beliggende på en dejlig gård fra 1861. Her er 14 andelsboliger og 3 lejemål. Vi har en bundsolid økonomi, og vi er en ressourcestærk og velfungerende andelsboligforening, som rummer alt fra småbørn til ældre. Vi har arbejdet 25 år på at nå hertil, hvor vi er i dag. Dette er en del af kommunalbestyrelsen ved at spolere med én eneste drastisk handling.

Dragør Kommune har på intet tidspunkt kontaktet A/B Kastaniegården vedrørende byggeplanerne.

Vi er hermed ufrivilligt blevet part i en byggesag, som kommunen skal træffe en afgørelse i.

Dragør Kommune har pligt til at høre os, eftersom kommunen har væsentlige oplysninger i sagen, som vi ikke kender, og som forventeligt ikke er til fordel for os.

I fredags har A/B Kastaniegården skriftligt stillet krav om en partshøring hos Dragør Kommune. Der rejses ligeledes erstatningskrav mod Dragør Kommune.

Kvittering fra Dragør Kommune er modtaget. Borgmester Eik Dahl Bidstrup, Plan og Teknik, hvert enkelt medlem i kommunalbestyrelsen og kommunaldirektør Kenneth Kristensen har modtaget vores krav om partshøring og varsling om rejsning af erstatningskrav mod Dragør Kommune.

A/B Kastaniegården er én af de nærmeste naboer til ejendommen, som Dragør Kommune har planer om at bygge CWWP på. Naboerne tæller blandt andre også HF Maglebylund, grundejerforeningerne på Rytterager og Ulspilsager samt Harevænget, Dragør Kolonihaveforening, adskillige hestehold og ikke mindst det lille hyggelige Watpa Buddhisttempel. Jeg håber virkelig, at sidstnævnte har ophøjet ro i sjælen – det har vi andre ikke.

A/B Kastaniegården går nu sammen med de andre grundejere og danner fælles front mod Dragør Kommune. Søgsmålene vil være mangeartede, og der vil blive rejst mange individuelle erstatningskrav mod kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende eller underkende budgetforslag for 2019 torsdag den 4. oktober 2018. Dragør Kommune skal medregne et anseeligt erstatningskrav i millionklassen fra A/B Kastaniegården alene. Vores jurister, vores dygtige valuar og diverse andre aktører er allerede aktiveret.

Lad os stå sammen.

Dragør Kommune skal på et tidspunkt træffe afgørelse om opførelsen af CWWP i Dragør, som påfaldende nok allerede figurerer på Google Maps, selvom politikerne siger, at intet er besluttet endnu.

På CWWP’s hjemmeside har de allerede anført vandparkens adresse som Kirkevej (uden vejnummer) under sine almindelige kontaktinformationer. Men Dragør Kommunes politikere siger jo, at intet er besluttet endnu? Den lader vi lige synke ind i et kort øjeblik.

Demonstrationen i torsdags er ganske vist blot en forsmag på, hvad Dragørs politikere har i vente, men jeg ved, at der ikke er tvivl hos de fremmødte politikere om, at borgernes modstand er vedvarende og stærkt voksende i proportion.

Nu skal vi have de resterende borgere med – for vi vil rigtig gerne se jer.

Mød venligst talstærkt op til demonstrationen ’Kernevelfærd fremfor vandland’ foran Dragør Rådhus:

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 18.00-19.00.

Gør noget i fællesskab. Lad være med at tænke, at naboen leverer indsatsen for jer. Tag børnene under armen, smør hjulene på rollatoren og giv hunden en godbid, inden I går til demonstration.

Det er altafgørende, at de tusindvis af frustrerede og skræmte borgere i Dragør, som sidder derhjemme og skælder ud på borgmesteren, lokalavisen, fjernsynet og Facebook slutter sig til os andre. Vi kan i fællesskab vise de folkevalgte politikere, at vi ikke accepterer, at der bliver trukket ufornuftige beslutninger med vidtrækkende konsekvenser ned over hovedet på os borgere i Dragør.

Hvis opførelsen af CWWP egenhændigt bliver gennemtrumfet af Dragørs politikere, så skal vi alle leve med konsekvenserne resten af vores liv…med mindre vi flytter fra Dragør.

Og det er der vist ikke nogen, der har udpræget lyst til. Heller ikke jeg.

Hav en dejlig dag. Vi ses på torsdag.

Venlig hilsen
Kenneth Olsen

Seneste artikler

 

Fik du læst?