Pressemeddelelse: Vi har lyttet til borgerne

Vi har modtaget:

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre har i den seneste uge været i dialog med mange borgere.

Vi har lyttet, overvejet og ændret i det før udsendte budgetudkast. Partierne har visioner for Dragør kommunes udvikling, og derfor sætter vi nogle undersøgelser i gang for at skabe et veldokumenteret beslutningsgrundlag.

f.v. Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V) og Morten Dreyer (O).

Vi vil med dette blandt andet med de allerede varslede ændringer på SFO og institutionsstrukturen afsætte flere midler end de tidligere afsatte, for at facilitere denne proces. Vores ønske er at give mest muligt tryghed for vores ansatte, børn og forældre i de nødvendige processer der ligger foran os. I stedet for at afsætte 500.000kr. har vi nu valgt at afsætte 2.100.000kr. til dette.

Vi har ligeledes lyttet til kritikken af brug på anlægsrammen når der er behov for besparelser på driften. Derfor har vi i 2019 markant nedsat tilskuddet til henholdsvis CWWP og forundersøgelser til boligbyggeri på Engvej.

Dermed vil vi gerne fremhæve en optimering af dagtilbuddet for at bruge pengene på børn frem for bygninger.

I øvrigt vil vi i budgettet gerne fremhæve:

Gode faciliteter for Sport og foreningsliv. Herunder et større beløb til udvikling af Madsens Krog i samarbejde med vandklubberne på havnen.

Gode parkeringsforhold og udenomsarealer ved Hollænderhallen.

Bedre muligheder for Ikke organiseret idræt i form af løbestier og træningsfaciliteter på Sydstranden.

Et fast tilskud til afholdelse af et Ældretopmøde. Ud over dette har vi afsat et beløb på 400.000 kr. til beboerne på Enggården til aktiviteter og fester.

Partierne ønsker ligeledes at udvikle vores maritime læringsmiljøer i samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen herunder maritime haver til undervisningsbrug.

Parterne er enige om, at budgettet for 2019 sætter en fornuftig økonomisk ramme for kommunens økonomi i 2019, med de tiltag, der er aftalt. Hvis der – mod forventning – skulle opstå en situation med en forværret økonomisk udvikling i løbet af første halvår 2019, er parterne enige om at revurdere budgettet – herunder anlægsudgifterne – i lyset heraf. Med dette budget har vi både foretaget de nødvendige omstruktureringer for fortsat at bibeholde en sund økonomi i Dragør kommune, hvor fokus er på varme hænder fremfor kolde mursten, og samtidigt udvikle nogle af vores visioner for fortsat at skabe de bedste rammer for det gode liv i Dragør.

Venstre – Eik Dahl Bidstrup,
Socialdemokratiet – Allan Holst
Dansk Folkeparti – Morten Dreyer

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?