Fældning og genplantning af vejtræer langs Engvej

På grund af misvækst og risiko for nedfald af større grene fældes 6 ældre asketræer langs Engvej på strækningen mellem Drogdensvej og Wiedersvej, overfor spejderhytten.

I 2019 bliver der genplantet en række lindetræer på strækningen, svarende til den genplantning, der tidligere er gennemført ud for Blushøj.

Venlig hilsen

Plan og Teknik

Træerne på Engvej
 

Seneste artikler

 
 
 

Fik du læst?