Vi har modtaget: Åbent svar til Ann Harnek

Vi har modtaget:
Replik til læserbrev bragt den 6. oktober. Se det her

Af Lisbeth Dam Larsen


Kære Ann Harnek (T)

Ja, det er utrolig trist at skulle lukke institutioner – og det betyder meget for mig, hvad netop du og Annette, som medlemmer af SU, mener om det budget, vi er nået frem til.

Jeg vil starte med SFO’erne.
Jeg har lige genlæst alle høringssvarene fra SFO-høringen (bilag til SU 31.5.2018 pkt. Analyse af 9. spor).

Der er selvfølgelig input og ønsker i mange forskellige retninger, men jeg synes faktisk, at det er lykkedes at opfylde mange af de gennemgående ønsker – en fælles SFO pr. skole, ingen opdeling af klassetrin, SFO tæt på skolen, bedre mulighed for samarbejde og temaer, bedre indretning af brugbare lokaler/værksteder/samlingsrum til fælles skole/SFO-faciliteter, som IKKE er klasselokaler (”kloge kvadratmeter”) – og det er jo bl.a. det, som vi har fået sat penge af til. Det kan sagtens være, at det ikke er nok, men så må vi have kigget på den del af budgettet til næste år.

Dragør Skole – deres ønsker til brugen af Blushøj (efterår 0. klasser, forår 3. klasser eller kun 3. klasser) kan bruges  direkte.

Nordstrandskolen – De to nuværende SFO’er, der slås sammen til en, er kun adskilt af en legeplads, som pt. er ved at blive totalrenoveret, og penge til ”kloge kvadratmeter” vil kunne løfte de eksisterende forhold på Hartkorn, så det også bliver et plus for skolen og med plads til børnene.

St. Magleby – ok, der er både fordele og ulemper ved at lukke Sølyst. Fordelene er, at kammerater ikke skilles ad. Også her adskilles de to SFO-bygninger kun af et udeareal, som børnene kan bruge og f.eks. løbe fra den ene del til den anden bygning, og Tulipanen og skolen vil kunne få et tiltrængt løft ved pengene til ”kloge kvadratmeter”.

Vi har valgt at spare på bygninger og ledelse – og ikke på børnene eller pædagogerne.
Og samtidig fået afsat penge, så vi kan få løftet de mere triste forhold på Hartkorn og Tulipanen, så de kan rumme de flere børn og bidrage med meget bedre faciliteter / lokaler som kan bruges både af SFO og skoler.

Daginstitutionerne – ja, det er både en enorm udfordring og en kamel at sluge.
Men igen – Vi har valgt at spare på bygninger og ledelse – og ikke på børnene eller pædagogerne.

Vi har arbejdet hårdt for at undgå rammebesparelser i størst muligt omfang (der er stadig 5 mio. kr. på den post), da det vil ramme procentvis hele vejen rundt, også skoler, de ældre og institutionerne. Vi har arbejdet hårdt for at få et budget i balance og  spare bygninger med overkapacitet væk, så penge til drift og vedligehold af disse heller ikke tynger de kommende år.

Kommunekassen bliver alt for hurtigt tom, hvis vi bare acceptere at bruge flere penge, end vi får ind i indtægt -og uden salg af bygninger vil der aldrig (ALDRIG) blive penge til renovering af skoler mv.

At du ikke synes, at vi knokler for vores vederlag, vil jeg ikke kommentere.
Men jeg tænker, at vi forhåbentlig får skoler og SFO’er og modernisering mv. på skinner i denne valgperiode, så vi igen i næste periode kan gå tilbage til et BFKU inkl. skoleudvalg.

Venlig hilsen

Lisbeth Dam Larsen (A)
Formand for Skoleudvalget, medlem af BFKU


Seneste artikler

 

Fik du læst?