Undergrunden overrasker – Opgravning på D.B. Dirchsens Allé

Som tidligere omtalt i DragørNyheder.dk bliver D.B. Dirchsens Allé gravet op. Både i den nordlige og sydlige del.

5. oktober 2018. Vejen er spærret og der bores og graves. (Foto: Dines Bogø).

Vejen er opkaldt efter sognerådsformand (1917-1942) Dirch Bacher Dirchsen fra Hollændergård. D.B. Dirchsen (1875-1942) ejede den gl. slægtsgård i Hovedgaden 27.

Grønvejen

Før 1950 havde vejen ikke noget navn, men lokale omtalte den som ”Grønvejen”. Ikke det store praktiske problem, da der kun lå et par sommerhuse og gården ”Godthaab”.

At man i Dragør havde vejen ”Grønnevej” kunne dog af og til bevirke nogle misforståelser.

Et vejnavn var dog nødvendigt, da det store område ved Kirkevej / D.B. Dirchsens Allé blev udstykket i 1950-51.

Opgravning

HOFOR er ved at renovere og omlægge nogle vand- og spildevands-ledninger.

Det betyder bl.a., at vejen er spærret og der er etableret nye tilkørsler.

Underentreprenører knokler i området og de blev lidt overrasket, da undergrunden ikke er helt som forventet.

5. oktober 2018. Noget ”drillede” og man måtte udskifte borehovedet. (Foto: Dines Bogø).

I 1950 opførte man et mindre pumpehus på D.B. Dirchsens Allé 1 i forbindelse med det nye fælleskommunale rensningsanlæg, der blev opført op Nordre Dragørvej.

Antikvitetshandler Paul Høyers, der boede lige over for udgravningen, sagde til gravemandskabet dengang, at de gravede i en gl. vand/sandåre. Måske den gl. kystlinje.

”Vi ved bedre” fik han at vide. Det tog flere år at færdiggøre pumpestationen, da der løb vand i udgravning hele tiden.

Spændende om man finder noget historisk under udgravningen? Luftwaffe havde 1944-45 et af deres mange ammunitionsdepoter på D.B. Dirchsens Allé 2. Det blev ryddet i maj 1945 og tilsvarende med de tyske flydele, der var deponeret samme sted i 1945-47.

Maj 1945 Gruppeleder i Modstandsbevægelsen Albert C. Svendsen fremviser en tysk Panzerfaust for Poul Petersen, der var kompagniets fotograf. Tysk ammunitionsbygning nr. 306 lå på hjørnet af D.B. Dirchsens Allé og Kirkevej. Arkivfoto

Længere oppe mod nord foregik et større rytterslag mellem danske og svenske styrker den 10. oktober 1658. Flere fund bekræfter, at et slag bl.a. foregik i det område, men kampene fortsatte helt til kysten.

Det er almindelig kendt, at der har været mange bopladser i den nordlige del af kommunen ved A. P. Møllers Allé og ind i Lufthavns område.

5. oktober 2018. En længere periode, som annonceret i medierne, er vejen af gode grunde afspærret. (Foto: Dines Bogø).
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?