8 hurtige til Peter Læssøe

Den politiske debat blandt borgere og politikere eksploderede i kølvandet på det nyligt indgåede budgetforlig mellem AOV. Debatten raser på Facebook og tusindevis af opslag har gjort det vanskeligt, selv for øvede, at følge med strømmen på de sociale medier.

I den kommende tid stiller vi et par hurtige spørgsmål og tager temperaturen blandt Dragørs politikere og byrådsmedlemmer. Den første vi talte med var Kenneth Gøtterup (8 hurtige til Kenneth Gøtterup) fra de Konservative, som sammen med Liste T, udgør den politiske opposition i Dragør. Både Konservative og Liste T trak sig fra forhandlingsbordet og blev ikke en del af budgetforliget.

Vi fangede Peter Læssøe fra Liste T, inden efterårsferien for alvor er sat ind, og her er de 8 hurtige til ham:

Hvad syntes du om det budgetforlig AOV har indgået?

– AOVs budget for 2019-2022 er stærkt bekymrende for alle borgere i kommunen – af to årsager. Den ene er, at man – på et meget spinkelt grundlag – beslutter omfattende strukturelle ændringer på børneområdet – samtidig med, at man beder de ramte forældre om at betale 40 % mere om måneden.

Den anden grund er, at AOV anvender en bekymrende dårlig beslutningsproces. Man stiller sig oven på en håbløs ensidig ejendomsanalyse og et par ældre notater fra forvaltningen samt en befolkningsprognose – og så beslutter man. Samtidig med at flere politikere melder ud, at hver en sten er vendt. Det er en hån mod de medarbejdere, forældre og børn, som rammes af denne strukturændring.

I processen lykkes man også med at gå direkte mod sin egen forvaltnings processer for sådanne større tiltag. Hvor er kommune- og lokalplanprocessen henne; hvor er involveringen af borgerne henne?

Så vores vurdering af AOVs budget er, at både indholdet af budgettet og beslutningsprocessen omkring udmøntning af budgettet er uovervejet.

Hvis man dertil lægger det faktum, at AOV ikke har styr på likviditeten i deres budget, så bliver man for alvor urolig. Spørg endelig AOV hvad konsekvensen af budgettet er for udviklingen i likviditet.

Er det noget i budgetforliget du syntes om?

– Ja – der er nogle få ting. Jeg er positiv overfor, at AOV omdanner klippekort-puljen på Enggården til en pulje på 400.000 kr., som så kan udmøntes efter endnu ikke fastsatte vilkår. Det er fint, at oprette en pulje, der kan anvendes til fælles aktiviteter – i stedet for klippekortpuljen, der er mere individuel.

Og så har AOV prioriteret midler til el-cykler til hjemmehjælpen. Det er positivt; også selvom det vel er ca. 3 år siden, at Svend Mathiasen foreslog dette i SSU. Det er jo fint, at det nu sker.

Hvilket fodaftryk ville du gerne have sat i et bredt funderet budgetforlig?

– Mit bidrag til kommunalbestyrelsen er måske mest i forhold til Dragør kommunes økonomi – og netop her er det tydeligt, at AOV arbejder på meget løst grundlag. Det er helt utroligt i mine øjne, at AOV tager strukturelle beslutninger på et så ringe grundlag. Jeg har aldrig nogensinde i mit professionelle arbejdsliv oplevet nogen virksomheder tage så store beslutninger på et så ringe grundlag.

Så mit fodaftryk ville være at stille meget større krav til direktionen i Dragør kommune. Jeg forstår ikke, at man ikke har stillet krav til direktionen om, at man skal undersøge, hvordan Dragør Kommune kan imødegå stigende omkostninger på f.eks. det specialiserede ældreområde? Jeg forstår heller ikke, at man som ”mirakelkur” lader børneforældre betale for, at omkostningerne stiger på ældreområdet. Der er ingen logik i en sådan konklusion.

Hvad tror du der kommer til at ske med CWWP?

– Der er skrevet rigtig meget på Facebook om CWWP og det udsagn, som måske bedst beskriver fremtiden for CWWP i Dragør på kort sigt er: ”ingen fonde vil støtte et projekt, som befolkningen er imod”.

Og CWWP’s forventning om, at flere omkringliggende kommuner vil betale driftsmidler til et projekt i Dragør Kommune, som ikke vil bidrage med driftsmidler – det virker helt og aldeles urealistisk.

Så min konklusion er, at projektet i sin nuværende form ikke bliver til noget.

Hvad bruger du primært tid på i øjeblikket – rent politisk?

– For at være helt ærlig – vi puster ud! – en kommunal budgetproces påvirker familie- og arbejdslivet. Det tror jeg også, at AOV vil indrømme, når I spørger dem lige om lidt.

Men efter efterårsferien er vi kampklar igen – og så vil fokus være på at få forbedret forholdene for nogle af de mest sårbare borgere vi har. Vi behandler de allersvageste borgere rigtig dårligt – det skal vi ændre på. Og også her bruger vi pengene helt forkert.

Hvordan opfatter du det politiske klima i Dragør?

– Klimaet er egentlig fint nok. Vi kunne dog godt tænke os, at politikerne siger hvad de mener. Hvis alle gjorde det, så ville det være meget nemmere at samarbejde om fælles løsninger.

Tror du Dragør kommune bliver sammenlagt med Tårnby?

– Nej – det tror jeg ikke. Lige nu er AOV gået lidt i panik – og især nogle af de nye medlemmer i KB er i chok over en besparelse på 20 mio.kr. Selvfølgelig kan vi finde besparelser på 20 mio.kr. – også besparelser som borgerne knap nok vil mærke. Administration / budgetfedt / unødvendig ledelse / markant vikarforbrug m.m. er eksempler på ting, der løber op i beløb langt over 20 mio.kr.

Hvad skal du bruge efterårsferien på?

– At holde ferie med familien – og skrive til jer ?


Peter Læssøe
2. Viceborgmester – Dragør Kommune
Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T
Tværpolitisk Forening

Udvalgsposter 2018-2021:
Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, KL-delegeret, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Idrætshallernes brugerråd, Brugerråd for skovarealerne på Amager, Forældrebestyrelsen i Sølyst, Ungdomsskolebestyrelsen.


 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?