Venligboerne i Dragør afvikler deres forening

Foreningen Venligboerne i Dragør som blev stiftet i maj måned 2015 har på en ekstraordinær generalforsamling i september besluttet at afvikle foreningen, skriver de på deres hjemmeside.

Venligboerne i Dragør var en frivillig forening, som havde til formål at give byens nye borgere en venlig modtagelse og hjælpe nyankomne godt i gang med deres nye liv i Dragør og Danmark.

Foreningen bevarer imidlertid deres Facebookgruppe hvor frivillige fortsat kan interagere og hjælpe hinanden, dog i mindre grad end tidligere.

Meddelelse på Foreningens hjemmeside:

Vi har i aften på bestyrelsesmøde enstemmigt vedtaget at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det formål at indstille til generalforsamlingen, at vi afvikler foreningen Venligboerne i Dragør.
Bestyrelsen er nået til denne beslutning på baggrund af:

  1. Mange af vores nye borgere er i arbejde eller i uddannelse
  2. NemID, forskudsopgørelser, bank, Jobcenter mv. klarer vores nye borgere selv eller de får løst disse opgaver igennem venner og netværk.
  3. Vi har erfaret, at vores nye borgere anvender både byen, foreningslivet og andre aktiviteter i Dragør på lige fod med os andre.
  4. Det akutte behov for møbler, gryder, service, tøj mv. er dækket i langt de fleste tilfælde.
  5. Fremmødet i vores Café i Krudthuset om tirsdagen har været stærkt dalende i det sidste år og specielt de sidste måneder før og efter sommerferien.

Bestyrelsen er enige om, at vi anvender mere tid på organisation, papirnusserie, bogføring mv. end vi anvender på vores nye borgere. Derfor mener vi, i bestyrelsen, at foreningens opgave er løst.

Vi fastholder facebookgruppen, hvor vi fortsat kan interagere og hjælpe hinanden, da der fortsat vil være brug for hjælp men i langt mindre grad end hidtil.

Tusind tak for støtte og opbakning vi har modtaget fra mange undervejs, det har været en stor glæde og hjulpet vores alles store arbejde.

På bestyrelsens vegne

Bettina Fellov
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?