8 hurtige til Allan Holst

Den politiske debat blandt borgere og politikere eksploderede i kølvandet på det nyligt indgåede budgetforlig mellem AOV. Debatten raser på Facebook og tusindevis af opslag har gjort det vanskeligt, selv for øvede, at følge med strømmen på de sociale medier.

I denne serie stiller vi et par hurtige spørgsmål og tager temperaturen blandt Dragørs politikere og byrådsmedlemmer i kølvandet på budgetforliget. Tidligere har vi haft 8 hurtige til Kenneth Gøtterup fra de Konservative og 8 hurtige til Peter Læssøe fra Liste T. Både C og T forlod budgetforhandlingerne og er ikke en del af forliget.

Vi fangede Allan Holst fra Socialdemokratiet midt i efterårsferien og her er de 8 hurtige til ham:

Hvad syntes du overordnet om det budgetforlig AOV har indgået?

– Budgetforliget er det bedst mulige ud fra de økonomiske og politiske rammer, som dannede baggrund. Jeg mener, at vi som politikere bør tage stilling, og dermed også kan blive nødt til at træffe upopulære beslutninger. Helt overordnet er budgettet udtryk for hvordan vi både løser aktuelle udfordringer, men også prøver at se frem. Det er for mig alt for kortsigtet, hvis vi kun tænker frem for ét år ad gangen.

Er der noget du er særligt vil fremhæve I forliget?

– Som socialdemokrat er det vigtigt for mig, at vi bedst muligt sikrer gode løsninger for børn, unge og de ældre. Vi kan ikke altid gøre det optimale. Men vi kan gå efter det bedst mulige i situationen. Ydelsen er det primære, og skal leveres på et økonomisk forsvarligt fundament. Det vil sige, at vi hele tiden skal se på hvordan vi bruger pengene, og ikke kun til hvad vi bruger pengene. F.eks. har vi mange kommunale bygninger. Vi skal derfor se på, at vi fortrinsvis bruger penge til indhold, fremfor bygninger.

I budgetforliget indgår mange enkelte poster, store som små. Jeg synes alle er vigtige, og vil derfor generelt henvise til budgetaftalen.

Hvordan påvirker den offentlige debat dig?

– Den offentlige debat er vigtig, og den påvirker altid! Jeg har ofte været med til at ‘dreje’ en beslutning efter holdninger, som er opstået i den offentlige debat. Sådan skal demokratiet også fungere. Men det er vigtigt at understrege, at jo før den offentlige debat opstår, jo større indflydelse kan man få. Vedr. budgettet holder kommunen en række offentlige møder, hvor diverse forslag og ideer fremlægges. Netop for at vi kan høre borgernes mening. Opstår debatten først, når de politiske forhandlinger er afsluttede, er det sværere at påvirke beslutningerne. For på det tidspunkt er bundlinjen lagt, og for at ændre på et element i et budget, skal man ofte ændre på 3-4 andre elementer for at ramme den samme bundlinje.

Tror du de mange protester mod CWWP vil påvirke projektet?

– Der rejses rigtige mange spørgsmål i de protester, vi hører om CWWP. Gode spørgsmål, som vi tager med i de videre undersøgelser. I Socialdemokratiet har vi også en række spørgsmål til projektet. Miljømæssige, økonomiske og driftsmæssige spørgsmål. Det har været et stort ønske fra en af budgetparterne, at dette bliver undersøgt. Socialdemokratiet har derfor sagt ja til denne undersøgelse i en anerkendelse af, at partierne må bøje sig mod hinanden for at nå et fælles resultat. I samme åndedrag vil jeg understrege, at spaden ikke kommer i jorden før beslutningsgrundlaget er endeligt og fuldstændigt belyst. Derfor er anlægstilskuddet til projektet ikke med i 2019, men i 2020 under forudsætning af ovennævnte.

Set i bakspejlet er der så noget i budgetforliget du ville have gjort anderledes?

– Nej, vi kunne ikke gøre det meget anderledes. Igen, fordi ændrer du på en ting, har det konsekvenser for flere andre ting. Men det ærgrer mig, at der ikke kunne opnås en bredere politisk tilslutning til budgettet. Jeg håber, at det vil ske i det videre politiske samarbejde ved udmøntning af budgettet.

Tror du Dragør kommune bliver sammenlagt med Tårnby?

– Der er intet, der aktuelt indikerer en sammenlægning. Så længe vi træffer holdbare og fremadrettede beslutninger, og i øvrigt indgår i fornuftige kommunale samarbejder.

Hvad fylder mest for dig lige nu, rent politisk?

– At holde skruen i vandet. Det vil sige fortsat at udfolde budgettet, at sikre en god forberedelse af de påtænkte ændringer, så de berører borgernes hverdag mindst muligt, og selvfølgelig sørge for, at den daglige drift, som trods alt udgør den største del, holdes i gang.

Hvad har du brugt efterårsferien på?

– Efterårsferien bruges på samvær med familien. Budgetperioden er altid, og har altid været, en hektisk og presset tid. Nu er det tid til lige at trække vejret, så vi kan fortsætte med god hastighed.


Allan Holst
1. viceborgmester – Dragør Kommune
Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

Udvalgsposter 2018-2021:
Økonomiudvalget, Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Det rådgivende havneråd, Formand for udvalg for infrastruktur, Folkeoplysningsudvalget, HOFOR Vand og Spildevand Holding, Politikredsrådet, MOVIA, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg, Brugerrådet i Wiedergårdens Aktivitetshus, Museum Amager, Grønt Råd.


 

Seneste artikler

 

Fik du læst?