Vi har modtaget: Vigtig kulturinstitution i Dragør nedlægges

Vi har modtaget: 

Vigtig kulturinstitution i Dragør nedlægges

De frivillige på Dragør lokalhistoriske arkiv føler sig fuldstændig overset med denne triste beslutning.

Dragør har netop modtaget den danske Europa Nostra Pris, og vi er på tentativlisten på vej til at komme på den fornemme UNESCO’s verdenskulturarvsliste. Dragør Kommune kvitterer ved at nedlægge Dragørs lokalhistoriske arkiv, der er et uundværligt sted til formidling og forskning i Dragørs historie og kultur.

Flere politikere har på facebook sagt, at man da bare flytter arkivet. Men der er skriftligt blevet redegjort for, at arkivet ophører som selvstændig enhed. Vi frivillige på lokalarkivet er ikke ansatte. Vores arbejdsindsats ville koste millioner kr., hvis vi var det. Og vi er ikke så meget som blevet kontaktet forud for den drastiske beslutning – udemokratisk og helt ude af trit med Dragørs så berømmede frivillighedspolitik. Drop de fine ord, hvis de ikke fører til handling.

Et af landets bedste lokalarkiver

Dragørs historiske lokalarkiv har gennem 56 år modtaget historiske tegninger og fotos og alverdens dokumenter fra Dragørs borgere. De er med til at dokumentere Dragør gennem tiderne. Vi har ganske enkelt en af landets mest værdifulde samlinger af lokalhistorisk stof. Vi har tæt kontakt med borgerne, og borgerne bruger lokalarkivet – og forskere verden over bruger lokalarkivet.

Samtidig er lokalarkivet synligt overalt, hvor der sker aktiviteter i Dragør. Der er skrevet talrige artikler og bøger om Dragør-begivenheder – de tilbagevendende som ”Jul i Dragør” og jubilæumsskifter om f.eks. Dragør Sangforenings 150 års jubilæum og jødeflugten lige her fornylig og årbogen Kikkenborg 2018, der udkommer lig om lidt, med bidrag fra arkivleder og frivillige. Samarbejdsprojekter med foreninger, ungdoms- og folkeskoler – f.eks. det årlige historieløb. Hvad enten man er enkeltperson eller en forening, så bliver man budt velkommen i arkivet med ordene: ”Hvad kan vi hjælpe med”. Samtidig er arkivet kommunens formelle arkiv, som rummer det lovbestemte ”kommunearkiv”. Og lokalarkivet bidrager ligeledes til aktiviteter uden for kommunegrænsen, aktuelt bidrager vores leder Henning Sørensen sammen med en af de frivillige til den nye udgave af TRAP Danmark.

Dragørs lokalhistoriske arkiv er hele Dragørs arkiv. Men samtidig er vi kendt i det ganske land – folk udefra besøger og får hjælp til at finde deres fortid på arkivet. Man ved, at vi i Dragør har orden på historien; vi har dannet forbillede for andre arkiver. Dragør kan være stolt af sit arkiv, der tilmed er placeret i Dragørs gamle rådhus.

Ildsjæle og faglig ledelse

Dragørs historiske lokalarkiv har altid været støttet af ildsjæle og en engageret faglig leder. Svend Jans, Birte Hjorth, Lis Thavlov og nu Henning Sørensen har alle været meget fagligt kompetente. Nu skal resterne af arkivet ledes af biblioteket ledelse, som af gode grunde ikke har den faglige viden og kompetence i arkivaliers krinkelkroge.

Dragør lokalhistoriske arkiv drives dagligt af os frivillige sammen med vores dygtige leder, Henning Sørensen og projektansatte. Vi frivillige bidrager til lokalhistorien med hver vores kompetencer. Vi har brug for en leder som faglig sparringspartner og ikke en personaleleder med mindre faglig baggrund. Henning Sørensen har man nu degraderet til en menig arkivarstilling uden ledelsesansvar.

Lokale i Sadolins Hus

Her på det allerseneste har vi fået at vide, at lokalarkivets arbejdspladser skal flyttes til biblioteket i Sadolins Hus. Selve arkivalierne vil man formentlig opmagasinere udenfor kommunen. En arkivarbejdsplads er pladskrævende med masser af teknisk grej og arkivkasser. Men vi skal også have plads til vores daglige kontakter med borgerne, og der skal være plads til ro og fordybelse – både når vi selv arbejder, og når vores besøgende har brug for det. Mange af arkivalierne har vi brug for dagligt; det er jo det, der er vores livsnerve.

Det gamle rådhus er ikke i sig selv egnet som lokalhistorisk arkiv – der er ikke meget plads, og magasinforholdene er ikke optimale. Men vi klemmer os sammen, og vi er stolte af, at det bevaringsværdige gamle rådhus kan bruges til noget, der kommer hele kommunen til gavn. Det gamle rådhus er i nationalromantisk stil, en periode som rådhuset er et fint eksempel på. Vores hus er også åbent for talrige møder og jubilæer – det er vores indtryk, at borgerne trives og holder af stedet.

Biblioteket ligger i en lige så fin bygning, Sadolins Hus. Den er byen også stolt af, men den er jo i sig selv ved at briste af biblioteksaktiviteter, så her kan lokalarkivet ikke være.

Ansvar over for Dragørs borgere

Lokalarkivarbejde er en meget betroet funktion. Dragørs borgere har siden 1962 afleveret deres ”liv” til arkivet – i form af tegninger, fotos og dokumenter. Man har tillid til, at vi passer på det, at der er adgang til det, og at det samtidig behandles med fortrolighed.

Det er et meget stort ansvar, Dragørs lokalhistoriske arkiv skal leve op til. Og det er vores indtryk, at Dragørs borgere hidtil har været trygge ved den måde, vi håndterer andres ”liv” på.

Trist beslutning

Det er utroligt, hvad en årlig budgetforhandling kan føre til. Det er åbenbart i den sammenhæng, de store beslutninger tages – uden nogen som helst inddragelse af borgerne og uden at leve op til den frivillighedspolitik, politikerne selv har vedtaget.

Beslutningen ødelægger meget for Dragør.

Beslutning kan gøres om. Vi vil meget opfordre til, at Dragørs lokalhistoriske arkiv bevares som selvstændig enhed. For så er vi klar til at fortsætte vores arbejde for bevaring og formidling af Dragørs kulturarv.

Mange hilsener

Cherine Munkholt, Emil Stautz, Hanne Bendtsen, Marianne Larson, Per Fuglsang,
Tina Høegh Nielsen, Wiebke Zickert, Alle frivillige i Dragørs lokalhistoriske arkiv

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?