Hvem skal have handicapprisen?

Dragør Kommune uddeler handicappris i forbindelse med FN’s Internationale Handicapdag i starten af december. Med handicapprisen følger en skulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle. Skulpturen er støbt i bronze og forestiller to hænder.

Hvem kan foreslå prismodtagere?

  • Borgere i Dragør Kommune
  • Handicaprådet

Hvem kan modtage handicapprisen?

  • Borgere med bopæl i Dragør kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen.
  • En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicaps, har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre.
  • En forretning eller virksomhed i Dragør kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov.
  • En ansat der via sit arbejde i Dragør har ydet en særlig indsats for handicappede

Hvordan indstiller jeg kandidater?

Senest den 23. november 2018 skal du sende en skriftlig indstilling til Handicaprådet, Dragør Kommune, Kirkevej 7, 2791 Dragør, eller på mail til borgerogsocial@dragoer.dk.

Seneste artikler

 

Fik du læst?