Vi har modtaget:

Vi har modtaget: SFO’erne får en discountløsning

Vi har modtaget: Liste T frygter, at ombygningen af SFO’erne er underfinansieret med mindst 2,5 million kroner: AOV har afsat 2,1 mio. kr. i deres budget for 2019 til omkostninger ved at lukke daginstitutionen Høgevænget samt SFO Sølyst, SFO Hovedgaden og Klub Sølyst og bygge om på andre institutioner for at huse de mange børn. Beløbet skal også dække omkostningen ved at lade flere børn gå på SFO Hartkorn.

Læserbrev fra Annette Nyvang, medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør for Liste T. Pressefoto

Det er et alt for lavt beløb efter Liste Ts mening: De 2,1 mio. kr. skal dække en ombygning af Sølyst fra at være Klub, SFO og børnehave til at være vuggestue og børnehave. En vuggestue stiller helt andre krav til sanitet og vådrum, end hvad man finder i bygningen i dag, og VVS-arbejde er dyrt. Desuden skal beløbet dække en ombygning af både SFO Kirkevej og SFO Tulipanen, så de kan huse cirka 50 procent flere børn hver, og indretning af SFO Hartkorn, så den kan modtage yderligere ca. 25 børn.

4,6 millioner i 2015

Tilbage i juni 2015 puslede forvaltningen med tilsvarende tanker, men i mindre skala. Forvaltningen foreslog i budgetprocessen dengang ’kun’ at lukke Høgevænget, bygge SFO Sølyst om til vuggestue og bygge lokaler om på Store Magleby Skole til SFO-børnene fra Sølyst. Børnene på SFO Hovedgaden, SFO Hartkorn og Klub Sølyst var ikke med i kabalen.

Ikke desto mindre mente forvaltningen i 2015, at denne mindre flyttekabale ville koste 4,6 millioner kroner i ombygninger og flytteomkostninger. Altså mere end dobbelt så meget, som AOV har afsat her tre år senere til et større projekt.

Alene ombygning og indretning af Sølyst til at kunne rumme en vuggestue mente forvaltningen i 2015 ville koste 3,1 million kroner. Ombygning af skolen ville koste 1,5 million kroner.

Færre muligheder

Med AOVs markante underfinansiering af ombygningen er det vores frygt, at flere af Dragørs børn kommer til at gå i SFO i egne klasselokaler – det sker allerede delvist i SFO Tulipanen på Store Magleby og på SFO Hartkorn på Nordstrandskolen – uden at disse er indrettet til formålet.

Det er problematisk, fordi det begrænser børnenes muligheder for at arbejde med f.eks. et projekt over flere dage: Fælles lokaler stiller store krav til oprydning, depot og aflåste skabe, så lokalet er klar til nye aktiviteter. Det kan meget let betyde, at paletten af aktivitetsmuligheder for børnene bliver meget mindre, og i Liste T mener vi, det skal være muligt for alle børn i Dragørs SFO’er at træffe reelle valg om, hvad de vil bruge deres fritid i SFO’en til.

Vi ønsker ikke at skabe et A- og B-hold for SFO’er, hvor nogle er berigede med en fin og bred vifte af udfoldelsesmuligheder og andre med en meget begrænset, fordi for mange børn reelt går i SFO i deres eget klasselokale eller er stuvet sammen på for lidt plads.

Det er urimeligt over for børnene og over for de forældre, der skal betale det samme for et dårligere tilbud.

Liste T håber, at AOV vil genoverveje udmøntningen af deres besparelse på SFO’erne.

Annette Nyvang
Kommunalbestyrelsesmedlem Liste T

 

Seneste artikler

Arkivfoto.

Øresundsregionen oplever positiv udvikling

Øresundsregionen viser tegn på fortsat positiv udvikling i integrationen mellem Danmark og Sverige. Ifølge det nyeste Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 inden for et år, er der stadig stort potentiale for yderligere forbedringer. Det nye indeks fremhæver, at fire indikatorer er steget, tre er uændrede, og to er faldet sammenlignet med året før.

Rotor med møllevinger bliver hejst ned for at gøre det muligt at udskifte hovedaksel og gearkasse. Foto: Per Heegaard / HOFOR.

Mekanisk førstehjælp til havvindmøller

I pinsen kunne man se en stor pram med mobilkran arbejde på tre havvindmøller ud for København. HOFOR udskiftede mekaniske dele for at forlænge levetiden for de ikoniske havvindmøller på Middelgrunden, så grøn strøm kan fortsætte med at forsyne Hovedstaden i mange år fremover.

 
 

Fik du læst?