Dragør og Folkemødet

I sidste uge besluttede et enigt Økonomiudvalg at give Dragørs samlede kommunalbestyrelse en billet til Folkemødet i 2019. Den samlede regning lyder på 60.000 kroner ifølge kommunens beregninger og inkluderer et ophold på 3 dage.

Foto: Joshua Tree Photography – pressefoto.

I lyset af kommunens spareplaner afledte beslutningen om at bruge 60.000 kroner fra den hårdt trængte kommunekasse hurtigt storm på de sociale medier. Dansk Folkeparti har meldt ud at de ikke agter at deltage. De 60.000 kroner er fordelt med 4.000 kroner som tilskud til hver deltager som ønsker at aflægge klippeøen besøg til næste Folkemøde i juni 2019.

DragørNyheder.dk spurgte borgmester Eik Dahl Bidstrup (V):

Det er ikke første gang borgmesteren skal stå målvagt for de politiske beslutninger. Her er det mikrofondyst på Rådhuspladsen i Dragør i forbindelse med kommunens spareplaner tilbage i oktober 2018. Foto: DragørNyheder.dk 

Kan du forstå at beslutningen har afledt protester fra borgere under henvisning til kommunens stramme økonomi og spareplaner?

Jeg kan sagtens forstå, at man er frustreret over, at vi har skulle spare og effektivisere på rigtigt mange områder. Det er der ingen af os der synes er særligt sjovt. Og jo, hvis det kun var for at holde ferie og drikke øl som nogen medier fremstiller folkemødet som.

Men det at sidde i en bestyrelse i princippet for 14.500 ”medlemmer”, kræver også at man hele tiden dygtiggør sig og får input til det faglige arbejde. Folkemødet har i min mening, udover en netværkende dimension, også en faglig dimension.

Jeg selv har deltaget i adskillige debatter og indslag hvor Dragør var i fokus. Dette har bl.a. været oplæg hos Folk & Sikkerhed om hvordan vi arbejder sammen med veteranerne i Dragør, jeg har været med i Dansk Kystturismes program med samtaler om- og ”reklame” for Smag på Dragør og vores gode restauranter. Jeg har præsenteret kommunen i debatter omkring vores fantastiske Aktivitetscenter på Wiedergaarden og det gode liv, og mange flere debatter i de seneste år. Ud over dette har jeg lyttet til og blevet inspireret af mange oplæg og taler på Folkemødet.

Det giver både indspark til mit faglige arbejde som kommunalbestyrelsesmedlem, men er også med til at brande Dragør både overfor potentielle medarbejdere, virksomheder, turister og organisationer.

Ville det være tilstrækkeligt at et medlem fra hvert politiske parti deltog?

Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg mener at det er vigtigt, at kommunalbestyrelses-medlemmer gør, hvad de kan for at dygtiggøre sig, indenfor de fagområder hvor de sidder i udvalg. Det må være den enkeltes vurdering, hvor man bedst får den faglige viden og sparring indenfor det budget, der er afsat til dette. Det er vel at mærke også forudsætningen i denne sag, at budgettet for møder og konferencer bliver overholdt, så det er ikke ”nye” penge der skal findes i budgettet.

Kunne det være de partipolitiske kasser som betaler for politikeres besøg på Folkemødet?

Det kunne det sagtens, men man kan spørge om det er rimeligt, at en professionel bestyrelse, som en kommunalbestyrelse jo er, skal betale af egen lomme (eller det lokale partiforeningskontingent), for at blive inspireret til deres arbejde. Her må det enkelte medlem gøre op med sig selv om de mener, de vil få, et fagligt indhold der matcher udgifter, og ikke mindst de feriedage de skal tage fra eget arbejde. Og hvis man ønsker selv at betale, er man selvfølgelig også velkommen til det.

Det er tidligere kritiseret i medierne at nogle kommuner bruger for mange penge at sende deltagere på Folkemødet uden at have en egentlig strategi for udbyttet. Hvordan vil du som Borgmester sikre at udbyttet står mål med den samlede økonomi kommunen lægger i det?

Det kan jeg som sådan ikke garantere, da det jo er en individuel vurdering fra det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem. Vores kommunalbestyrelse er dygtige folk, der sagtens kan vurdere, om de mener, de får nok fagligt indhold ud af Folkemødet, eller budgettet skal bruges på andre møder og konferencer.

Budgettet for Dragør på 60.000 kroner er det største beløb pr indbygger blandt sjællandske kommuner. Ifølge de seneste tal vil det placere Dragørs som nr. 7 på listen over kommune på Sjælland, som bruger flest penge på Folkemødet, uden hensyn til indbyggertal. Hvad siger du til det?

De 60.000 kr. er en vurdering, forvaltningen har taget, hvis at alle kommunalbestyrelses-medlemmer tager afsted til den maksimale pris.  En forvaltning skal jo tage alle forhold med i deres fremstilling. Men jeg kan allerede nu vurdere ud fra dialogen i kommunal-bestyrelsen, at det blot bliver ganske få der tager til Folkemødet og derfor vil det blive et meget begrænset beløb. Ud over dette, så er vi faktisk meget bevidste i Dragør Kommunalbestyrelse om at det er borgernes penge vi bruger. Jeg selv har i alle årene, jeg har været på Folkemødet selv arrangeret overnatning uden refusion brugt egen bil samt aldrig modtaget diæter. Andre har ligget på campingpladser for at holde beløbet nede. Det er vigtigt, at vi har mulighed for at udvide vores horisont som kommunalbestyrelses-medlemmer. Derfor synes jeg det er ok at deltage på Folkemødet. Men vores borgere kan være helt rolige, at vi gør, hvad vi kan for at minimere udgifter på alle områder, så borgernes penge bliver brugt bedst muligt.

Seneste artikler

 

Fik du læst?