Status for situationen på Dragør Vandværk – Grænseværdierne var klart overskredet

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu vurderet den sundhedsmæssige effekt af den forurening af drikkevandet, som blev konstateret den 23. oktober i Dragør.

Foto: DragørNyheder.dk

Det er HOFOR som netop har offentliggjort resultatet i en pressemeddelelse.

Forbrugere i et mindre område ved Dragør Vandvæk observerede sen eftermiddag tirsdag den 23. oktober en mislugt ved vandet. Tidlig aften blev vandværket derfor lukket, ledningerne blev skyllet grundigt igennem med rent vand, og der blev taget prøver af vandet med mislugt.

Analyserne viste, at lugten stammede fra stoffet styren, der var brugt til strømpeforing (tætning) af kloakledninger i samme område. Lugten havde fundet vej til vandværket gennem en utæthed i et gulvafløb. Det formodes, at styren via luften i vandværket er blevet blandet ind i vandet under iltningsprocessen, hvor vandet bringes i maksimal kontakt med luften.

Styrelsen for Patienssikkerhed har nu vurderet analyseresultaterne, og vurderingen er den 20. november fremsendt til blandt andre HOFOR. Styrelsen konkluderer følgende:

  • Grænseværdien for indhold af styren er klart overskredet, og vandet opfyldte derfor i cirka fire timer ikke kvalitetskravene til rent drikkevand.
  • ”Det kan ikke udelukkes, at følsomme individer kan have oplevet symptomer i form af irriterede slimhinder eller svimmelhed efter inhalation og indtagelse af vandet, men disse symptomer forventes at være kortvarige. Den kroniske effekt af den styren-påvirkning, der stammer fra Dragør Vandværk, vurderes i sig selv at være af begrænset omfang.”
  • ”Hvis nogle forbrugere klager over slimhindeirritation eller gener fra luftvejene, der er opstået i forbindelse med forureningen, bør de henvende sig til deres læge.”

HOFOR kan herudover oplyse, at Dragør Vandværk fortsat er lukket. Vi er i gang med at udbedre fejlen, herefter skal vandværket rengøres, og der skal foretages kontrolmålinger inden, værket sættes i drift igen. I mellemtiden får kunderne rent vand fra nabovandværkerne.

Helt generelt gælder, at man aldrig skal drikke uklart vand samt vand med mislugt eller -smag.

  Klik her for at se svaret fra ’STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED’ som pdf

Kilde: HOFOR

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?